Links voor me­de­wer­kers

Als me­de­wer­ker van Land van Hor­ne kun je ook van­uit huis of on­der­weg in­log­gen op een aan­tal sys­te­men.

Web­mail

Ga naar je Web­mail Land van Hor­ne: via de­ze link kun je - met in­log­ge­ge­vens - je e-mail­box van het werk ope­nen. Om in te log­gen vul je bij 'Naam do­mein\ge­brui­ker' het vol­gen­de in: land­van­hor­ne.qhc\jouw ge­brui­kers­naam.

In­tra­net

Ga naar het In­tra­net Land van Hor­ne: via de­ze link kun je - met in­logg­ge­vens - naar het in­tra­net van­uit thuis. Dit kan al­leen als je eerst een keer op een werk­plek het in­tra­net hebt be­zocht. Op het in­tra­net moet je dan bij 'Mijn pro­fiel' on­der­aan ex­tra ge­ge­vens in­vul­len zo­dat je ook van­uit huis op het in­tra­net in kunt log­gen.

You­for­ce

Ga naar You­For­ce: via de­ze link kun je - met in­log­ge­ge­vens - naar je sa­la­ris­over­zich­ten.

Me­de­wer­ker­por­taal

Ga naar Me­de­wer­ker­por­taal: via de­ze link kun je- met in­log­ge­ge­vens - naar je me­de­wer­ker­por­taal.

Leer­plein

Ga naar Leer­plein: via de­ze link kun je - met in­log­ge­ge­vens - naar de leer­om­ge­ving van Land van Hor­ne.