Links voor me­de­wer­kers

Als me­de­wer­ker van Land van Hor­ne kun je ook van­uit huis of on­der­weg in­log­gen op een aan­tal sys­te­men.

Web­mail

Ga naar je Web­mail Land van Hor­ne: via de­ze link kun je - met in­log­ge­ge­vens - je e-mail­box van het werk ope­nen. Om in te log­gen vul je bij 'Naam do­mein\ge­brui­ker' het vol­gen­de in: Land­van­hor­ne\jouw ge­brui­kers­naam.

Lia di­gi­ta­le werk­plek

Ga naar Lia: via de­ze link kun je - met in­log­ge­ge­vens - naar Lia, de di­gi­ta­le werk­om­ge­ving van Land van Hor­ne.
Om in te log­gen vul je het vol­gen­de e-mail­adres in: jouw ge­brui­kers­naam@land­van­hor­ne.nl. Bij­voor­beeld: lc1589@land­van­hor­ne.nl. Vul het wacht­woord in waar­mee je op het werk in­logt.

Lia leert

Ga naar Lia leert: via de­ze link kun je - met in­log­ge­ge­vens - naar de leer­om­ge­ving van Lia de di­gi­ta­le werk­om­ge­ving van Land van Hor­ne.

You­for­ce

Ga naar You­For­ce: via de­ze link kun je - met in­log­ge­ge­vens - naar je sa­la­ris­over­zich­ten.

Me­de­wer­ker­por­taal

Ga naar Me­de­wer­ker­por­taal: via de­ze link kun je- met in­log­ge­ge­vens - naar je me­de­wer­ker­por­taal.

Leer­plein

Ga naar Leer­plein: via de­ze link kun je - met in­log­ge­ge­vens - naar de leer­om­ge­ving van Land van Hor­ne.