Links voor me­de­wer­kers

Als me­de­wer­ker van Land van Hor­ne kun je ook van­uit huis of on­der­weg in­log­gen op een aan­tal sys­te­men.

E-mail

Je e-mail is te ope­nen via de wa­fel op Lia.

Lia di­gi­ta­le werk­plek

Ga naar Lia: via de­ze link kun je - met in­log­ge­ge­vens - naar Lia, de di­gi­ta­le werk­om­ge­ving van Land van Hor­ne.
Om in te log­gen vul je het vol­gen­de e-mail­adres in: jouw ge­brui­kers­naam@land­van­hor­ne.nl. Bij­voor­beeld: lc1589@land­van­hor­ne.nl. Vul het wacht­woord in waar­mee je op het werk in­logt.

Lia leert

Ga naar Lia leert: via de­ze link kun je - met in­log­ge­ge­vens - naar de leer­om­ge­ving van Lia de di­gi­ta­le werk­om­ge­ving van Land van Hor­ne.

You­for­ce

Om toe­gang te krij­gen tot de sa­la­ris­over­zich­ten in You­for­ce, ga naar Lia en klik je op de te­gel You­for­ce.

Me­de­wer­ker­por­taal

Om toe­gang te krij­gen tot het me­de­wer­ker­por­taal, ga naar Lia en klik je op de te­gel Me­de­wer­ker­por­taal.

Leer­plein

Ga naar Leer­plein: via de­ze link kun je - met in­log­ge­ge­vens - naar de leer­om­ge­ving van Land van Hor­ne.