Dag­be­ste­ding

Merkt u dat uw moe­der niet meer vaak het huis uit gaat of steeds min­der on­der­neemt? Dat de da­gen wat lang wor­den of haar we­reld­je steeds klei­ner wordt? Met dag­be­ste­ding ge­ven we weer vorm aan haar da­gen en ont­moe­ten staat cen­traal. Dag­be­ste­ding is ook voor men­sen be­doeld die zelf niet meer goed de deur uit kun­nen door bij­voor­beeld een be­per­king.