Ac­ti­vi­tei­ten

Ont­moe­ten, sa­men on­der­ne­men en be­we­gen

An­de­ren ont­moe­ten en een fij­ne in­vul­ling van de week wordt steeds be­lang­rij­ker als ie­mand ou­der wordt. Als u graag on­der de men­sen bent en be­zig wilt zijn, of spor­tief be­zig wilt zijn, kunt u mee­doen aan leu­ke ac­ti­vi­tei­ten in on­ze (woon)zorg­cen­tra. Voor ou­de­ren die on­der­steu­ning no­dig heb­ben bij de in­vul­ling van hun dag, is er dag­be­ste­ding.

Naast de ac­ti­vi­tei­ten zijn er nog ve­le an­de­re ma­nie­ren om buurt­ge­no­ten te ont­moe­ten. Bij­voor­beeld bij een kop­je kof­fie met wat lek­kers, een glaas­je wijn of een lunch of dag­me­nu? Over on­ze gas­te­rij­en waar u van har­te wel­kom bent en an­de­re fa­ci­li­tei­ten leest u meer bij ser­vi­ces. Hier­on­der leest u meer over de di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten.