zondag
9
december

Op zon­dag 9 de­cem­ber is zorg­cen­trum Ma­ris­hof in Maar­hee­ze com­pleet in kerst­sfeer ge­huld. Dan vindt de jaar­lijk­se Kerst-Inn plaats van 11.00 tot 16.00 uur. Ie­der­een is van har­te wel­kom!

Ma­ris­hof , 't Ha­gel­kruis 1a 6026 BA , Maar­hee­ze
11:00
-
16:00

Tij­dens de Kerst-Inn kun­nen be­zoe­kers een kijk­je ne­men bij di­ver­se kraam­pjes met kerst­ar­ti­ke­len, kerst­stuk­jes, ca­deau­ar­ti­ke­len, sie­ra­den, geur­tjes, hand­werk, fe­li­ci­ta­tie­kaar­ten, speel­goed en­zo­voorts. "Er is van al­les te zien en ook aan een lek­ker drank­je en een hap­je is ge­dacht. En dat al­le­maal in een ge­zel­li­ge kerst­sfeer", ver­telt Ka­rin Tim­mer­mans, me­de­wer­ker wel­zijn in Ma­ris­hof. "Leuk als men­sen uit de buurt ook een kijk­je ko­men ne­men." Het zorg­cen­trum, on­der­deel van de Stich­ting Land van Hor­ne, ligt aan 't Ha­gel­kruis 1a, in Maar­hee­ze.

Contactinformatie:
(LM) Lau­ra van den Wil­den­berg