Ser­vi­ce voor­zie­nin­gen

Par­ti­cu­lie­re zorg

Wilt u aan­vul­lend of bui­ten de re­gu­lie­re zorg­re­ge­lin­gen om zorg ont­van­gen? Dat kan bij Land van Hor­ne. Wij heb­ben di­ver­se par­ti­cu­lie­re zorg­dien­sten voor u. 

Zaal­tje hu­ren

Wilt u uw ver­jaar­dag of een bij­zon­de­re ge­le­gen­heid vie­ren, maar is het thuis al­tijd net te krap? Of hebt u bij voor­baat al stress als u denkt wat u al­le­maal moet voor­be­rei­den? Als we een feest­je ge­ven ver­ge­ten we vaak zelf te ge­nie­ten. Dat kan ook an­ders! Huur een zaal­tje in on­ze (woon)zorg­cen­tra. U hebt lek­ker veel ruim­te, al­les bij de hand en u kunt de hap­jes en drank­jes door ons la­ten ver­zor­gen. Uw gas­ten ge­nie­ten én u ge­niet.

Eet­punt en gas­te­rij

Van­daag hoeft u niet te be­den­ken wat u zult ko­ken. Van­daag ook geen af­was voor u. Kies een lek­ke­re maal­tijd of ge­recht in een eet­punt of gas­te­rij van Land van Hor­ne. Ze­ker als u al­leen bent, is het soms moei­lijk om het op te bren­gen om ie­de­re dag weer een ge­zon­de maal­tijd te ko­ken. Wat fijn om ge­zel­lig aan te kun­nen schui­ven. Ook voor een kop­je kof­fie met vlaai of een klein hap­je bent u bij ons van har­te wel­kom.

Was­ser­vi­ce

De was doen: stie­kem best een tijd­ro­ven­de klus, ie­de­re week weer. Ook kan het be­las­tend zijn als u bij­voor­beeld klach­ten hebt aan uw pols of arm. Wilt u uw tijd of ener­gie lie­ver over­hou­den voor an­de­re din­gen, of wilt u uw fa­mi­lie niet met de was be­las­ten? En woont u in een (woon)zorg­cen­trum van Land van Hor­ne? Dan kunt u de was of de strijk door on­ze was­se­rij la­ten doen. Al­les weer schoon en fris bij u thuis re­tour.