Ser­vi­ces

Kost het u moei­te om ie­de­re dag weer een ge­zon­de maal­tijd voor uzelf te ko­ken, of vraagt het doen van de was veel van uw ener­gie? Maak dan ge­bruik van de ser­vi­ces van Land van Hor­ne. Een was- en strijkser­vi­ce, een eet­punt bij u in de buurt of een zaal­tje hu­ren. 

Om­dat we de fa­ci­li­tei­ten heb­ben, kun­nen we de­ze ser­vi­ces voor een aan­trek­ke­lij­ke prijs aan­bie­den. Dus ook als u thuis woont, kunt u gaan eten in een gas­te­rij.