Waar­de­ring clien­ten en man­tel­zor­gers

Cli­ën­ten­raad­ple­ging 2021

Kort sa­men­ge­vat ge­ven de cli­ën­ten en ver­te­gen­woor­di­gers aan te­vre­den te zijn over de des­kun­dig­heid van on­ze me­de­wer­kers en dat af­spra­ken over de zorg en even­tu­e­le be­han­de­ling goed wor­den na­ge­ko­men. Dat blijkt uit het cli­ënt­te­vre­den­heids­on­der­zoek dat af­ge­lo­pen voor­jaar plaats­vond on­der de cli­ën­ten wijk­ver­ple­ging, cli­ën­ten die woon­ach­tig zijn in on­ze woon­zorg­cen­tra en de ver­te­gen­woor­di­gers van on­ze cli­ën­ten.

       

Zorg­kaart­Ne­der­land.nl

Op Zorg­kaart Ne­der­land staan al­le zorglo­ca­ties van Land van Hor­ne op. Zo­wel in­tra­mu­ra­le zorg als de thuis­zorg en re­va­li­da­tie­zorg staan be­noemd. In 2020 zijn 69 nieu­we waar­de­rin­gen bin­nen­ge­ko­men. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen op www.zorg­kaart­ne­der­land.nl.  

Cli­ën­ten