Verhaal van

Vera en Esther

Vera en Esther

Specialist ouderengeneeskunde

Vooral het leren van elkaar is heel erg waardevol.

"Het was een wens van het Huntingtonnetwerk om een multidisciplinaire opleiding te starten, maar we zijn begonnen met een opleiding voor specialisten ouderengeneeskunde", vertelt Vera Grond. Zij is samen met haar collega Esther van Cann in 2018 begonnen aan de 3-jarige opleiding. Een aantal dagen in het jaar gaan zij naar Leiden, naar het LUMC, waar ze de Opleiding tot bijzondere bekwaamheid Huntington voor specialist ouderengeneeskunde volgen

De aanvankelijk 12 deelnemers (nu nog 11) komen vanuit het hele land en volgen diverse onderwerpen. "Het overkoepelend doel is om de al aanwezige kennis over de ziekte van Huntington te verdiepen door wetenschappelijke inzichten erin te brengen. Bijvoorbeeld door literatuurstudie en door te stimuleren om zelf wetenschappelijk onderzoek te doen", licht Vera toe. Wetenschappelijke vorming, noemt Esther het: "Elke onderwijsdag besteden we een deel aan wetenschappelijk onderwijs. Vooral zelf aan het werk gaan, artikelen beoordelen en kijken wat we ermee kunnen in de praktijk. Diverse onderwerpen komen aan bod, van neurologie tot psychiatrie, maar óók vakgebieden zoals logopedie of diëtetiek. We leren van deze experts bij. We leren daarnaast van de casuïstiek van andere locaties. De behandeling van HD kent weinig praktische tools uit de literatuur. We creëren met de opleiding een netwerk waarin we kunnen putten uit elkaars expertise en ervaring." 

Volgens Esther gaat het niet alleen om medisch inhoudelijke lessen. "Van de diëtistes die ons vertellen hoe zij hun vak doen, leren we veel. Hoe vinden we elkaar en wat kunnen we van elkaar leren. Als specialisten ouderengeneeskunde voeren we de regie en daarbij is het goed dat we inhoudelijk meer weten over wat de andere behandelaren doen." 

Hechte HD-wereld

Beide specialisten van Stichting Land van Horne zijn 'erin gerold'; de keuze voor HD-patiënten was geen keuze vooraf, maar het heeft beiden wel 'gepakt'. Vera: "Het is een ziekte waarbij alle aspecten van ons vak de revue passeren. Zowel somatisch, psychiatrisch als cognitief. Het is ook een hechte wereld, je hebt veel contacten met andere specialisten ouderengeneeskunde en hebt elkaar nodig. Zelfs op Europees niveau, op congressen, is het bijzonder om te zien hoe je elkaar vindt." Esther spreekt de verbondenheid met familie en behandelaren aan. "Er is geen hiërarchie, je hebt als behandelaar je eigen expertise. Je vindt elkaar om zo goed mogelijke zorg te leveren en ook de familieleden zijn expert op hun gebied. Je hebt elkaar echt nodig. Die samenwerking ben ik nog nergens anders tegengekomen, dat is echt uniek." "Ik zou er moeite mee hebben om deze afdeling los te laten", bekent Vera. 

Vervolg?

Volgens Vera is het niet de bedoeling om deze opleiding eenmalig te laten zijn, maar de meeste specialisten ouderengeneeskunde die in HD gespecialiseerde centra werken, hebben straks de opleiding gevolgd. Of er voldoende aanmeldingen zijn voor een herhaling is de vraag. Mogelijk wordt het straks breder getrokken. Voor Esther heeft de opleiding zijn waarde al bewezen. "Het zorgt voor verdieping bij iedereen. De leerstof is niet moeilijk, maar het is wel een uitdaging om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Het is ook een doel om een keer per jaar in de keuken van een collega te kijken. Dat is op zich ook heel leerzaam." Vera beaamt dit: "Vooral het leren van elkaar is heel erg waardevol." "Ja", bevestigt Esther nogmaals, "dat horen we ook terug van andere collega's. De drempel om elkaar te raadplegen is erg laag." 


Bekijk alle verhalen