Joyce

Ergotherapeut en projectleider Huntington Huntingtoncentrum aan het Zorgplein Land van Horne

Wij begrijpen onze patiënten

Vanuit mijn persoonlijke situatie heb ik in de loop der jaren steeds meer interesse ontwikkeld voor mensen met de ziekte van Huntington, een erfelijke hersenziekte. Ik wil graag bereiken dat mensen overal in de provincie de juist zorg weten te vinden en krijgen. Als projectleider Huntington ben ik mede verantwoordelijk voor het opzetten van een kenniscentrum voor deze doelgroep.

 

Inmiddels wonen er 20 patiënten bij ons en kunnen anderen er terecht voor dagbehandeling en een polikliniek. Patiënten hoeven ondanks de onbekendheid van de ziekte bij ons niet steeds opnieuw uit te leggen wat er aan de hand is. Door al onze expertise kunnen we daarnaast zorgen voor een goed behandelplan. 


Bekijk alle verhalen