Verhaal van

Geschiedenis van.. zorgcentrum Witven

Geschiedenis van.. zorgcentrum Witven

Als er iemand aanklopte met worst bij zorgcentrum Witven, dan keek men niet raar op. "Nee, dat kwam geregeld voor", weet Marleen. "Als er iets georganiseerd werd in het dorp dan kwamen de mensen vragen of de zusters wilden bidden voor goed weer. Dat was traditie.

Aan de rand van de Strabrechtse Heide in Someren stichtten de Zusters van de Goede Herder in 1963 Huize Witven. Een plek waar meisjes 'die tot de moeilijk opvoedbaren behoren' een thuis kregen. Samen met zuster Engeline Dirks en Marleen Feijen blikken we terug op de rijke historie van zorgcentrum Witven.

Zuster Engeline Dirks kent de historie van Huize Witven op haar duimpje. Maar niet omdat ze er vanaf het prille begin bij was. Nee, zij woont nu zo'n twintig jaar in Someren. Bovendien is zij een Zuster Augustines van Sint Monica. De stichters van Witven waren de Zusters van de Goede Herder. De laatste zuster van deze orde is in maart overleden. Zuster Engeline: "Huize Witven is gesticht vanuit de Kinderbescherming en de Voogdijraad. Hier werden voogdijkinderen ondergebracht. Maar de wet veranderde in de jaren zestig en die kinderen mochten niet langer dan een jaar in een tehuis wonen. Daarna moesten ze naar een gastgezin. Oudere meisjes van een jaar of twintig die onder de voogdij vielen, konden niet bij een gastgezin worden geplaatst. Deze dames bleven bij Huize Witven en woonden hier tot aan hun dood onder begeleiding van zes zusters. De laatste dame is in 2011 overleden."

 

Doordat er minder kinderen waren, en minder zusters, ontstond er ruimte binnen Huize Witven. Verschillende kleine groepen religieuzen – Monialen – kwamen hier wonen. Twintig jaar geleden besloten dan ook de Zusters Augustinessen naar Someren te verhuizen. "Toentertijd had Huize Witven de status bijzonder verzorgingshuis omdat het ging om een speciale doelgroep; religieuzen en de dames die vielen onder het begeleid wonen", weet Marleen Feijen die coördinator administratie en receptie was. "Maar in 2001 kregen we de status regulier verzorgingshuis. Vanaf toen wonen er ook niet-religieuzen. En in 2005 is de stichting Witven gefuseerd met Land van Horne en werd de naam gewijzigd in Zorgcentrum Witven."

 

Het religieuze aspect bleef nog altijd hoog in het vaandel staan. Zuster Engeline: "Er was elke dag een Heilige Mis in de kapel. En drie keer per dag was het koorgebed. Zo mooi, werkelijk waar." Marleen vult aan: "Ik hoorde de zusters vaak zingen. En als er iemand overleed dan werd diegene uitgezongen. Prachtig."

Dit artikel is geschreven voor het cliëntenmagazine nr. 2 2018 van Land van Horne.


Bekijk alle verhalen