Verhaal van

Geschiedenis van.. zorgcentrum Marishof

Geschiedenis van.. zorgcentrum Marishof

Een omgeving in het verleden … gericht op de toekomst

In het centrum van Maarheeze ligt zorgcentrum Marishof. Het uiterst sfeervolle gebouw is via een overdekte brug verbonden met De Brinkhorst, een seniorencomplex met 30 luxe huurappartementen. Beide panden staan in een historische omgeving. Maar dan wel net even anders dan je op het eerste gezicht zou verwachten.

Een modern complex
Aan het einde van de jaren negentig bleek dat, door gewijzigde verwachtingen ten aanzien van wonen, zorg en welzijn, Marishof als locatie niet meer voldeed. Het duurde tot 2005 voordat een nieuw zorgcentrum geopend werd. Ook dit huis werd Marishof genoemd. Het zorgcentrum vormt tegenwoordig samen met De Brinkhorst een jong en modern complex waar meerdere vormen van wonen en zorg geboden worden.

 

Moares of Máres
Marishof is altijd nauw verbonden geweest met de lokale gemeenschap. De naam zegt het eigenlijk al. Moares of Máres (Maris) is de veelal liefdevol uitgesproken dialect- naam voor Maarheeze. De toevoeging 'hof' kent meer- dere betekenissen maar roept vooral een gevoel van geborgenheid en bij elkaar horen op. En daar gaat het om.

 

Brinkdorp
De Brinkhorst kijkt grotendeels uit op De Brink en het verlengde van de Floralaan. De toponiem brink herinnert er aan dat Maarheeze is ontstaan als een brinkdorp. In zo'n dorp omringden boerderijen en akkers een open ruimte, een brink. De brink van Maarheeze als kern van het dorp lag oorspronkelijk meer richting Soerendonk. Door de aanleg van de A2 werd het plein afgesloten van de huidige kern van het dorp.

 

Hagelkruische Akkers
De hoofdingang van Marishof is gelegen aan 't Hagelkruis. Deze straatnaam is niet verrassend als u bedenkt dat dit gebied tot ongeveer 1970 uit buitengebied zonder bebouwing bestond. Het was een gebied met akkerlanden. Hier trof je vroeger bij een kruispunt of driesprong van wegen vaak een hagelkruis aan. Het veelal stenen kruis diende ter afweer van hagel en andere natuurrampen die het gewas konden vernielen. Hoewel de exacte locatie van het kruis niet meer bekend is, is een naam als 't Hagelkruis niet zonder reden gekozen. Het gebied staat namelijk op oude kaarten bekend onder de naam Hagelkruische Akkers.

 

Actualiteit
In Marishof bieden we alle vormen van ouderenzorg, van verzorging tot complexe verpleging. Er zijn 54 zorgappartementen waar zorg met verblijf en zorg met verblijf én behandeling geboden wordt. Ook zijn er 30 appartementen voor dementerende ouderen op de begane grond van het zorgcentrum. Naast de best passende zorg is ontmoeten, gezelligheid en sfeer erg belangrijk. Dat cliënten zich thuis voelen in een dorpse omgeving. Een omgeving met een verleden... gericht op de toekomst.

Dit artikel is geschreven voor het cliëntenmagazine nr. 3 2018 van Land van Horne.


Bekijk alle verhalen