Verhaal van

Geschiedenis van.. woonzorgcentrum St. Charles

Geschiedenis van.. woonzorgcentrum St. Charles

Van klooster tot woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum St. Charles in Heythuysen heeft een hele geschiedenis achter de rug. Een lange geschiedenis, die wij laten beginnen bij de zusters Franciscanessen van Heythuysen. Zij bewonen het mooie pand aan de rand van Heythuysen. Zij schakelen de hulp in van zorgorganisatie Beek en Donk, wanneer de zorgbehoefte onder de kloostergemeenschap toeneemt. Halverwege de jaren 80 besluiten de zusters het pand te verlaten en in het nieuwe zorgcentrum van Beek en Donk te gaan wonen.

In die tijd wonen de Witte Paters nog in hun klooster met de naam Sint-Charles, gelegen tussen Den Bosch en Boxtel. Zij voorzien echter een probleem: de weg tussen Den Bosch en Eindhoven wordt een vierbaans snelweg en komt slechts weinige meters van hun huis te liggen. Op zoek naar een alternatief komen de Witte Paters uit bij de locatie in Limburg. We schrijven 1986 als zij het leegstaand klooster kopen en er intrekken.

 

Witte Paters
Officieel heet het de 'Sociëteit van Missionarissen van Afrika', maar de volksmond spreekt over de Witte Paters. Deze naam komt van de witte, Arabische klederdracht die de missionarissen dragen, samen met een rozenkrans rond de hals. De Sociëteit is gesticht in 1868 door Charles kardinaal Lavigerie, aartsbisschop van Algiers (Algerije.) Een jaar later sticht hij ook de congregatie van de Zusters Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika (de Witte Zusters). Lavigerie geeft de Witte Paters als regel mee om zich de taal en de gewoontes van de Afrikanen eigen te maken en respect te tonen voor hun cultuur en geloofsovertuiging. Zijn voornaamste instructies om de geloofsverkondiging bij de Afrikaanse bevolking succesvol te kunnen aanpakken zijn: "U spreekt hun taal, u eet zoals zij, u kleedt u zoals zij." Dit jaar wordt het 150-jarig bestaan van de orde gevierd, onder meer met een expositie in Boxtel, waar de paters een lange geschiedenis hebben.

 

Land van Horne
Aanvankelijk regelt de kloostergemeenschap zelf de zorg voor hun ouderen in hun nieuwe St. Charles. In 2002 besteden zij echter de zorg uit aan Stichting Land van Horne. Het gebouw is gedateerd en voldoet ook niet meer aan de eisen voor zorg. Daarom verkopen zij het pand in 2008 aan Land van Horne, die er een modern woonzorgcentrum bouwt voor de paters en voor leken. Daarbij bedingen zij dat de Witte Paters een vorm van communiteitsleven kunnen voortzetten. In het restaurant is dan ook een gedeelte waar de paters gezamenlijk en afgescheiden hun maaltijden kunnen nuttigen. De kapel was er al en is gebleven. Ook andere bewoners nemen deel aan de eucharistievieringen. Als er een appartement vrij komt, wordt gevraagd aan de paters of zij het willen gebruiken. Zo niet, gaat het naar anderen.

 

De toekomst
In 2016 waren het 45 paters die in de nieuwe, luxueuze appartementen van St. Charles wonen en zo nodig (thuis)zorg ontvangen. Nu zijn er nog 33. In de voorbije drie jaar zijn er drie of vier missionarissen teruggekomen uit  Afrika; er zitten nu nog een tiental mensen in het buitenland. Die komen wel eens naar Nederland op vakantie, maar of die nog in Heythuysen komen wonen, zal de toekomst leren.

Dit artikel is geschreven voor het cliëntenmagazine nr. 2 2019 van Land van Horne.


Bekijk alle verhalen