Ik Zorg ver­ha­len

 

Eli­ne en Ilo­na Ma­na­ger en team­co­ör­di­na­tor dienst Be­han­de­ling

Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein

De be­han­de­la­ren van Land van Hor­ne kun­nen niet wach­ten tot zij hun in­trek ne­men in het gloed­nieu­we Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein. "We gaan aan de slag... Lees verder...

Cin­dy en An­ne­mie Team­lei­der en ma­na­ger Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie

Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum aan het Zorg­plein

Een van de on­der­de­len aan het Zorg­plein is het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum. "We zijn heel blij met het nieu­we com­plex, voor­al met de na­bij­heid van het... Lees verder...

An­ke Er­go­the­ra­peut

Het beeld dat ik in de eer­ste in­stan­tie had van de ou­de­ren­zorg is in wer­ke­lijk­heid veel be­ter. Ik had niet ver­wacht dat ik met zo veel ver­schil­len­de... Lees verder...

Henk Team­lei­der Ca­te­ring

Af­de­ling Voe­ding

Ik ben team­lei­der van de voe­dings­dien­sten in de (woon)zorg­cen­tra St. Eli­sa­beth, St. Char­les en St. Jo­seph. Wij ver­zor­gen het eten voor de cli­ën­ten.... Lees verder...

Marloes Ver­pleeg­kun­di­ge

Hun­ting­ton­af­de­ling

Vroe­ger wil­de ik al­tijd kap­ster wor­den, maar dat raad­de n  ze me af van­we­ge ge­zond­heids­klach­ten.  Ik  ben de op­lei­ding Hel­pen­de gaan doen.  Om­dat h... Lees verder...