Ech­te ver­ha­len over de zorg

 

Fa­mi­lie Dec­kers

Ver­scho­len tus­sen de stil­le bos­sen in het Leu­dal ligt zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth. Een prach­ti­ge lo­ca­tie ver­vuld van rust. Tot­dat je de zus­sen An­ne en Die­de... Lees verder...

Dhr. Stul­tiens Cli­ënt van Vi­taal Thuis

Be­han­de­ling: lo­go­pe­die

De heer Stul­tiens had al ja­ren last van een he­se stem. Uit­ein­de­lijk is hij via de Keel-, Neus- en Oor­arts (KNO-arts) van het zie­ken­huis door­ver­we­zen naar de... Lees verder...

Me­vr. Jans­sen-Huijs­kens Cli­ënt van Vi­taal Thuis

Be­han­de­ling: er­go­the­ra­pie en fy­si­o­the­ra­pie

Het Vi­taal Thuis team van Land van Hor­ne be­staat uit ver­schil­len­de pro­fes­si­o­nals met ie­der hun ei­gen spe­ci­a­lis­me. De­ze ken­nis zet­ten ze bij thuis­wo­nen­de... Lees verder...

Dhr. Ste­ij­vers Cli­ënt van Vi­taal Thuis

Be­han­de­ling: fy­si­o­the­ra­pie, er­go­the­ra­pie, lo­go­pe­die en di­ë­te­tiek

On­ge­ken­de door­zet­tings­ver­mo­gen, dat heeft de heer Ste­ij­vers. Eind vo­rig jaar kreeg hij twee her­sen­in­farc­ten vlak ach­ter el­kaar: "Ik kon he­le­maal niets meer,... Lees verder...

Fa­mi­lie Mes­tron

Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum

Sinds 2,5 jaar wer­ken ze op de­zelf­de af­de­ling in het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum, de twee­ling­zus­sen Jac­ky en As­h­ley Mestrom. Jac­ky werkt al lan­ger op... Lees verder...