Het ver­haal van

 

Mw. Ja­cobs - Bouw­mans Cli­ënt thuis­zorg

Haar he­le le­ven heeft ze met heel veel lief­de en ple­zier voor an­de­re ge­zorgd. Me­vrouw Ja­cobs (84) is daar­om nu ex­tra blij met al­le hulp van de thuis­zorg.... Lees verder...

Lin­da Jan­ga Huis­ka­mer­vrij­wil­li­ger

Hier­o­ny­mus in Weert

"Ou­de­ren heb­ben on­ze hulp no­dig, een luis­te­rend oor. Dat merk je. De be­wo­ners fleu­ren op als ze me zien." Lin­da Jan­ga is huis­ka­mer­vrij­wil­li­ger in... Lees verder...

Jan Thijs­sen Vrij­wil­li­ger

Woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof

Rust roest, maar dat is ze­ker niet het ge­val bij Jan Thijs­sen. Zijn agen­da is rijk ge­vuld met vrij­wil­li­gers­werk. Lees verder...

Mw. Kig­gen-Stals Cli­ënt thuis­zorg

Je zou het niet zeg­gen: on­langs vier­de ze haar 80 e ver­jaar­dag, sa­men met haar kin­de­ren, klein­kin­de­ren en voor­al haar ach­ter­klein­kin­de­ren. "Een... Lees verder...

Heer en me­vrouw Van der Krift Me­vrouw be­zoekt de dag­be­han­de­ling

Dag­be­han­de­ling Mar­ti­nus

Na een her­sen­bloe­ding 7 jaar ge­le­den heeft me­vrouw Van der Krift nog wei­nig spier­kracht aan de lin­ker­zij­de van haar li­chaam. Ook haar denk­ver­mo­gen is wat... Lees verder...