Een arm om je heen, een spon­taan be­zoek­je, met el­kaar het le­ven vie­ren was en is he­laas al ruim een jaar niet van­zelf­spre­kend. We blik­ken te­rug op 1 jaar co­ro­na­vi­rus bij Land van Hor­ne. De on­der­staan­de ver­ha­len zijn een klei­ne greep uit de tal­lo­ze er­va­rin­gen en ge­voe­lens die me­de­wer­kers, vrij­wil­li­gers, cli­ën­ten en man­tel­zor­gers het af­ge­lo­pen jaar heb­ben be­leefd.

Be­nieuwd naar de be­lang­rijk­ste ge­beur­te­nis­sen van Land van Hor­ne in het af­ge­lo­pen jaar? Be­kijk dan de tijd­lijn van het af­ge­lo­pen co­ro­na­jaar