Zaal­tje hu­ren

Huur een feest­zaal met een hap­je en een drank­je

Wilt u uw ver­jaar­dag of een bij­zon­de­re ge­le­gen­heid vie­ren, maar is het thuis al­tijd net te krap? Of hebt u bij voor­baat al stress als u denkt wat u al­le­maal moet voor­be­rei­den? Als we een feest­je ge­ven ver­ge­ten we vaak zelf te ge­nie­ten. Dat kan ook an­ders! Huur een zaal­tje in on­ze (woon)zorg­cen­tra. U hebt lek­ker veel ruim­te, al­les bij de hand en u kunt de hap­jes en drank­jes door ons la­ten ver­zor­gen. Uw gas­ten ge­nie­ten én u ge­niet.

Ook brunch, high thea, buf­fet en bar­be­cue

In veel van on­ze (woon)zorg­cen­tra kunt u een zaal­tje hu­ren. Ook een unie­ke feest­lo­ca­tie, zo­als het Pest­huis­je in de ou­de kloos­ter­tuin in Hae­len, is mo­ge­lijk. Wij kun­nen de ca­te­ring voor u ver­zor­gen, zo­als kof­fie met vlaai en een hap­je & drank­je. Ook kunt u kie­zen voor een high tea, brunch, buf­fet en zelfs een bar­be­cue.

Meer we­ten over zaal­tje hu­ren?

Bent u be­nieuwd naar de mo­ge­lijk­he­den en prij­zen voor uw feest? On­ze me­de­wer­kers van de re­cep­ties van de (woon)zorg­cen­tra ver­tel­len u graag meer. Ook kunt u tus­sen 8 en 20 uur bel­len naar ons in­for­ma­tie­num­mer T 0900 333 55 55 of uw vraag hier­on­der stel­len.

Leveranciers

Geen items gevonden