Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 30-05-2016
  Rust in Roy ont­vangt keur­merk Ro­ze Lo­per

  Rust in Roy ont­ving op 25 mei ook de Ro­ze Lo­per: het twee­de zorg­cen­trum van Land van Hor­ne én in Lim­burg dat dit kwa­li­teits­keur­merk voor to­le­ran­tie en res­pect in het be­zit heeft.

  Lees meer...
 • 25-05-2016
  Pro­ject Kist­jes­tui­nen St. Eli­sa­beth maakt tui­nie­ren voor ou­de­ren mo­ge­lijk

  Het pro­ject Kist­jes­tui­nen is van start bij zorg­cen­trum St Eli­sa­beth in Hae­len: het maakt tui­nie­ren voor ou­de­ren ge­mak­ke­lij­ker. Je tui­niert in een kist­je op ta­fel. "We kun­nen lek­ke­re ver­ge­ten...

  Lees meer...
 • 10-05-2016
  Va­kan­tie­ba­nen: er­va­ring op­doen in de zorg

  Wil jij er­va­ring op­doen in de zorg? Wij heb­ben leu­ke va­kan­tie­ba­nen.

  Lees meer...
 • 21-04-2016
  Stich­ting Land van Hor­ne kijkt te­rug op een ge­slaag­de open dag

  Af­ge­lo­pen za­ter­dag 16 april kon­den be­lang­stel­len­den een kijk­je ne­men op drie lo­ca­ties van Stich­ting Land van Hor­ne. Zorg­cen­tra Ver­vers­hof en St. Jo­seph wa­ren die mid­dag ge­o­pend. Ook bij de...

  Lees meer...
 • 05-04-2016
  Be­weeg­tuin Ne­der­weert on­der gro­te be­lang­stel­ling ge­o­pend

  Al vroeg ston­den men­sen klaar voor de poort van de nieu­we be­weeg­tuin in Ne­der­weert op woens­dag­mid­dag 30 maart: on­der gro­te be­lang­stel­ling werd de tuin met be­weeg­toe­stel­len fees­te­lijk ge­o­pend...

  Lees meer...