Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

  • 11-01-2016
    In­ten­sie­ve zorg aan huis

    Men­sen de­zelf­de zorg thuis ge­ven als de be­wo­ners van een zorg­cen­trum ont­van­gen, dat wil Land van Hor­ne in 2016. "Op dit mo­ment le­ve­ren wij al op een aan­tal plaat­sen het Vol­le­dig Pak­ket Thuis, dat...

    Lees meer...