Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 10-04-2019
  Klei­ne brand in keu­ken zorg­cen­trum St. Jo­seph

  In zorg­cen­trum St. Jo­seph is op woens­dag­mid­dag 10 april rond 17.00 uur een klei­ne brand uit­ge­bro­ken. De vlam is in de pan ge­sla­gen in de keu­ken van een van de woon­ruim­tes. 

  Lees meer...
 • 05-04-2019
  Wat is kwa­li­teit van zorg in de wijk­ver­ple­ging?

  Sinds ju­ni 2018 heb­ben we het lan­de­lij­ke Kwa­li­teits­ka­der Wijk­ver­ple­ging, dat be­schrijft hoe de zorg voor een cli­ënt in de thuis­zorg er­uit moet zien. Maar wat heb­ben we daar­aan? En hoe werkt dat in...

  Lees meer...
 • 04-04-2019
  Kijk­je ne­men bij de dag­be­ste­ding in On­ze School?

  Sinds 1 maart heb­ben se­ni­o­ren van Maar­hee­ze en om­stre­ken de mo­ge­lijk­heid om deel te ne­men aan de dag­be­ste­ding in het ont­moe­tings­cen­trum On­ze School in Maar­hee­ze. El­ke maan­dag, don­der­dag en...

  Lees meer...
 • 02-04-2019
  Te­rug­blik Hun­ting­ton con­gres 2019: In­spi­re­rend & leer­zaam

  Op dins­dag 2 april 2019 vond het con­gres met het  the­ma  Zorg­mij­den : Er is toch niets aan de hand  plaats bij An­tje van de Sta­tie in Weert. Wij kij­ken vol trots te­rug op een ge­slaagd lan­de­lijk...

  Lees meer...
 • 29-03-2019
  Land van Hor­ne ge­ïn­te­res­seerd in 'De Poort van Lim­bur­g'

  De Stich­ting Land van Hor­ne heeft be­slo­ten mee te doen aan de bie­dings­pro­ce­du­re van de ge­meen­te Weert voor het kan­toor­ge­deel­te van de Poort van Lim­burg. Mocht zij de lo­ca­tie ver­wer­ven, dan zal zij...

  Lees meer...