Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 14-11-2018
  Cri­sis­op­vang voor ou­de­ren in Weert

  Een be­las­ting voor cli­ënt en fa­mi­lie. Weer­ter de­men­te­ren­den met acu­te ge­drags­pro­ble­men moe­ten nu nog voor be­han­de­ling naar Ven­ray. Daar komt met een ei­gen In­te­graal Ex­per­ti­se­cen­trum...

  Lees meer...
 • 05-11-2018
  Hoog­ste punt Vo­gels­bleek ge­vierd

  Af­ge­lo­pen don­der­dag 1 no­vem­ber werd bij de nieuw­bouw aan de Vo­gels­bleek het be­rei­ken van het hoog­ste punt ge­vierd.

  Lees meer...
 • 02-11-2018
  Al­den­borgh win­naar Erf­goed­prijs 2018

  Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus is schit­te­rend ge­le­gen in Weert en maakt deel uit van een his­to­risch com­plex. Het ge­heel van het zorg­cen­trum, be­stuurs­cen­trum en Pa­ters­kerk wordt aan­ge­duid met de naam...

  Lees meer...
 • 01-11-2018
  Start lan­de­lij­ke pu­blieks­cam­pag­ne 'IK ZOR­G'

  Van­daag, 1 no­vem­ber, is de af­trap van de lan­de­lij­ke pu­blieks­cam­pag­ne 'IK ZOR­G'. Por­tret­ten en mo­ti­va­ties om juist te wer­ken in de zorg zijn van­af van­daag over­al in Ne­der­land te le­zen en te ho­ren:...

  Lees meer...
 • 31-10-2018
  Schen­king Vrien­den van St. Mar­ti­nus

  St. Mar­ti­nus staat in de stei­gers maar dat weer­houdt de Vrien­den van Mar­ti­nus er niet van om een Sen­si­View te schen­ken aan de af­de­ling Long­stay So­ma­tiek.

  Lees meer...