Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 01-02-2016
  Ruim 100 ge­tui­gen bij boe­ren­brui­loft St. Jo­seph Ne­der­weert

  Op vrij­dag 22 ja­nu­a­ri werd in de Ont­moe­ting, de gas­te­rij van zorg­cen­trum St Jo­seph in Ne­der­weert, een boe­ren­brui­loft ge­or­ga­ni­seerd. "Het bleek een goed idee om dit na zes jaar weer nieuw le­ven in...

  Lees meer...
 • 01-02-2016
  Ac­tief en ge­zond het nieu­we jaar in met een work­shop tai-chi

  Be­we­gen is voor se­ni­o­ren erg be­lang­rijk: zo blijft men ac­tief en ge­zond. Ook in 2016 zijn er di­ver­se be­we­gings­ac­ti­vi­tei­ten van het Meer Be­we­gen voor Ou­de­ren (MB­vO). Denk hier­bij aan tai-chi,...

  Lees meer...
 • 14-01-2016
  Nieuw­bouw Hor­ne­hoof Weert ge­start

  Op de plaats in Weert waar mo­men­teel de To­ren­flat en het ver­zor­gings­huis Van Ber­lo Heem wor­den ge­sloopt, is gis­ter het of­fi­ci­ë­le start­sein ge­ge­ven voor de nieuw­bouw. Met de bouw van Hor­ne­hoof...

  Lees meer...
 • 11-01-2016
  In­ten­sie­ve zorg aan huis

  Men­sen de­zelf­de zorg thuis ge­ven als de be­wo­ners van een zorg­cen­trum ont­van­gen, dat wil Land van Hor­ne in 2016. "Op dit mo­ment le­ve­ren wij al op een aan­tal plaat­sen het Vol­le­dig Pak­ket Thuis, dat...

  Lees meer...