Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 21-04-2016
  Stich­ting Land van Hor­ne kijkt te­rug op een ge­slaag­de open dag

  Af­ge­lo­pen za­ter­dag 16 april kon­den be­lang­stel­len­den een kijk­je ne­men op drie lo­ca­ties van Stich­ting Land van Hor­ne. Zorg­cen­tra Ver­vers­hof en St. Jo­seph wa­ren die mid­dag ge­o­pend. Ook bij de...

  Lees meer...
 • 17-04-2016
  Uit­leen­punt hulp­mid­de­len van­af 18 april in St. Jo­seph Ne­der­weert

  Rol­stoe­len, bed­den, rug­steu­nen, dou­che­kruk­jes, toi­let­ver­ho­gers, drem­pel­hul­pen, el­le­boog­kruk­ken en rol­la­tors: al­ler­han­de hulp­mid­de­len zijn van­af 18 april te leen of te huur bij het uit­leen­punt in...

  Lees meer...
 • 05-04-2016
  Be­weeg­tuin Ne­der­weert on­der gro­te be­lang­stel­ling ge­o­pend

  Al vroeg ston­den men­sen klaar voor de poort van de nieu­we be­weeg­tuin in Ne­der­weert op woens­dag­mid­dag 30 maart: on­der gro­te be­lang­stel­ling werd de tuin met be­weeg­toe­stel­len fees­te­lijk ge­o­pend...

  Lees meer...
 • 23-03-2016
  Land van Hor­ne en Vin­cent van Gogh wer­ken sa­men in de zorg voor men­sen met de­men­tie

  De Stich­ting Land van Hor­ne en Vin­cent van Gogh wer­ken sa­men in de zorg­ver­le­ning voor de­men­te­ren­de ou­de­ren met ge­drags­pro­ble­men. Die sa­men­wer­king gaan zij nu ver­der in­ten­si­ve­ren. De twee...

  Lees meer...
 • 22-03-2016
  Kin­de­ren bak­ten pan­nen­koe­ken voor ou­de­ren in Ne­der­weert en Hae­len

  Op Na­ti­o­na­le Pan­nen­koek­dag bak­ten de leer­lin­gen van ba­sis­school de Bon­gerd pan­nen­koe­ken voor de ou­de­ren in zorg­cen­trum St Jo­seph in Ne­der­weert en in Hae­len gin­gen de kin­de­ren van ba­sis­school de...

  Lees meer...