Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 26-04-2019
  Steeds meer 50-plus­sers in be­we­ging

  In april 2018 gin­gen Joy­ce Ber­ge­voet en Chan­tal Rae­mae­kers, fy­si­o­the­ra­peu­ten van Stich­ting Land van Hor­ne, vol goe­de moed van start met Fit­ness Vi­taal 50+. Ze zijn be­gon­nen met twee groe­pen, met...

  Lees meer...
 • 25-04-2019
  Ne­gen re­gio­part­ners, één op­dracht: Ge­zond Sa­men Le­ven

  Ou­de­ren in Mid­den-Lim­burg-West zo lang mo­ge­lijk thuis la­ten wo­nen. Waar­bij zij zich zo ge­zond, vei­lig en com­for­ta­bel mo­ge­lijk voe­len. Dat is het doel van ne­gen re­gio­part­ners die sa­men­wer­ken in een...

  Lees meer...
 • 16-04-2019
  Be­weeg­week in Ma­ri­ën­burght

  De cli­ën­ten, vrij­wil­li­gers en me­de­wer­kers van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del kij­ken met veel ple­zier te­rug op de Be­weeg­week. Op maan­dag 1 april 2019 is de Be­weeg­weeg van start ge­gaan. Het...

  Lees meer...
 • 15-04-2019
  Ik Zorg: Lies in de top drie!

  On­ze col­le­ga Lies is het meest aan­ge­klik­te por­tret van de Ik Zorg cam­pag­ne in Lim­burg. Lan­de­lijk neemt ze plek twee in!  

  Lees meer...
 • 12-04-2019
  Me­vrouw Slab­bers oud­ste in­wo­ner Lim­burg

  L1 heeft ont­dekt dat me­vrouw Slab­bers-Strij­bos, be­woon­ster van zorg­cen­trum Ver­vers­hof, de oud­ste in­wo­ner van de pro­vin­cie Lim­burg is. Een ver­slag­ge­ver van L1 kwam van­mor­gen met een ca­me­ra­ploeg op...

  Lees meer...