Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 04-01-2019
  Ver­vers­hof een klei­ne re­no­va­tie, dacht het niet!

  Wie denkt dat Ver­vers­hof een klei­ne re­no­va­tie on­der­gaat, heeft het goed mis. Bouw­tech­nisch ge­zien valt het in­der­daad wel mee, maar de cul­tuur­ver­an­de­ring die hier­bij hoort, is veel gro­ter. In...

  Lees meer...
 • 24-12-2018
  Hus­ho­ven gaat voor hoog­ste kwa­li­teit

  Op wel­ke pun­ten sco­ren we goed en waar kun­nen we ons ver­der ont­wik­ke­len als het gaat om kwa­li­teit van zorg? Op de­ze vra­gen geeft de scan 'Waar­dig­heid en trots op lo­ca­tie' ant­woord die plaats...

  Lees meer...
 • 24-12-2018
  Kerst­ster­ren en een praat­je

  Een mooie ver­ras­sing voor de cli­ën­ten van zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth in Hae­len: de Stich­ting Vrien­den van St. Eli­sa­beth bood hen de af­ge­lo­pen week een mooie kerst­ster aan.

  Lees meer...
 • 10-12-2018
  Land van Hor­ne werkt aan het nieu­we Zorg­plein, Ken­nis- en Ex­per­ti­se­cen­trum

  'Nieuw­bouw St. Mar­ti­nus' wordt het in het Weert­se ge­noemd. "Dat klopt deels" licht Ra­oul Bak­kes, di­rec­teur zorg en dienst­ver­le­ning, toe. "Naast het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus zijn in het nieu­we...

  Lees meer...
 • 29-11-2018
  Fit­ness Vi­taal 50+: meer dan een 'ge­wo­ne' sport­school

  Be­we­gen is ge­zond voor ie­der­een. on­ge­acht wel­ke leef­tijd! Na­tuur­lijk…… het maakt u fit­ter, ster­ker en le­ni­ger. Ook is be­we­gen goed voor de her­se­nen én voor het hu­meur. Wilt u ook graag meer...

  Lees meer...