Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 01-10-2019
  Over­na­me Zorg­boer­de­rij 't Schut­je door Stich­ting Land van Hor­ne

  Van­af 1 ok­to­ber is Zorg­boer­de­rij 't Schut­je in Soe­rendonk over­ge­no­men door Stich­ting Land van Hor­ne. De­ze ka­rak­te­ris­tie­ke zorg­boer­de­rij is een mooie aan­vul­ling op de hui­di­ge dag­be­ste­dingslo­ca­ties...

  Lees meer...
 • 20-09-2019
  Ex­po­si­tie 'Deu­ren van De­men­tie' in Pop Up Ga­le­rie Ne­der­weert (PUGN)

  Van­af 20 sep­tem­ber kunt u the­ma-ex­po­si­tie 'Deu­ren van De­men­tie' in Pop Up Ga­le­rie Ne­der­weert (PUGN) be­zoe­ken. Een ex­po­si­tie die vol­le­dig in het te­ken staat van het the­ma de­men­tie. Ook 20...

  Lees meer...
 • 20-09-2019
  Con­cert Wil­le­ke Al­ber­ti

  Wil­le­ke Al­ber­ti was vrij­dag 13 sep­tem­ber naar Weert ge­ko­men voor een con­cert in het Fran­cis­cus Huis. Het was een fan­tas­ti­sche mu­zi­ka­le mid­dag. Ze had oog voor ie­der­een, met een hand of een...

  Lees meer...
 • 17-09-2019
  Bil­jart voor zorg­cen­trum Ver­vers­hof

  Zorg­cen­trum Ver­vers­hof mocht on­langs niet één, maar twee che­ques in ont­vangst ne­men voor de aan­schaf van een bil­jart. De Fiet­sen­de on­der­ne­mers en de Greep naar de Hoorn de­den bei­de een flin­ke duit...

  Lees meer...
 • 09-09-2019
  Ron­de Ta­fel 146 schenkt Pro­wi­se tou­chs­creen aan ou­de­ren Hier­o­ny­mus

  De Ron­de Ta­fel Weert heeft een Pro­wi­se tou­chs­creen ge­schon­ken aan de ou­de­ren van zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus in Weert. Met dit aan­raak­scherm kun­nen cli­ën­ten on­der an­de­re di­gi­ta­le spel­len spe­len. Op...

  Lees meer...