Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 01-11-2018
  Start lan­de­lij­ke pu­blieks­cam­pag­ne 'IK ZOR­G'

  Van­daag, 1 no­vem­ber, is de af­trap van de lan­de­lij­ke pu­blieks­cam­pag­ne 'IK ZOR­G'. Por­tret­ten en mo­ti­va­ties om juist te wer­ken in de zorg zijn van­af van­daag over­al in Ne­der­land te le­zen en te ho­ren:...

  Lees meer...
 • 31-10-2018
  Schen­king Vrien­den van St. Mar­ti­nus

  St. Mar­ti­nus staat in de stei­gers maar dat weer­houdt de Vrien­den van Mar­ti­nus er niet van om een Sen­si­View te schen­ken aan de af­de­ling Long­stay So­ma­tiek.

  Lees meer...
 • 29-10-2018
  20 jaar Wit­ven­koor

  Het ju­bi­le­rend Wit­ven­koor heeft op za­ter­dag 27 ok­to­ber twee con­cer­ten ge­ge­ven. Het trad op in zorg­cen­trum Wit­ven en woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve in So­me­ren. Het koor is sa­men­ge­steld uit...

  Lees meer...
 • 25-10-2018
  Kijk­je ne­men bij de dag­be­ste­ding in De Klim­roos?

  Met in­gang van 1 ok­to­ber biedt Stich­ting Land van Hor­ne dag­be­ste­ding aan in het ge­bouw van Stich­ting De Klim­roos in Bu­del. Wilt u een kijk­je ne­men wat er zo­al ge­beurt? Dat kan! In de maand...

  Lees meer...
 • 24-10-2018
  Weert meest man­tel­zorg­vrien­de­lij­ke ge­meen­te in Lim­burg

  De ge­meen­te Weert is door het Plat­form Man­tel­zorg Lim­burg (PML) uit­ge­roe­pen tot 'Meest man­tel­zorg­vrien­de­lij­ke ge­meen­te van Lim­bur­g' in 2018. Naar het oor­deel van PML is Weert er het best in...

  Lees meer...