Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 10-12-2018
  Land van Hor­ne werkt aan het nieu­we Zorg­plein, Ken­nis- en Ex­per­ti­se­cen­trum

  'Nieuw­bouw St. Mar­ti­nus' wordt het in het Weert­se ge­noemd. "Dat klopt deels" licht Ra­oul Bak­kes, di­rec­teur zorg en dienst­ver­le­ning, toe. "Naast het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus zijn in het nieu­we...

  Lees meer...
 • 29-11-2018
  Fit­ness Vi­taal 50+: meer dan een 'ge­wo­ne' sport­school

  Be­we­gen is ge­zond voor ie­der­een. on­ge­acht wel­ke leef­tijd! Na­tuur­lijk…… het maakt u fit­ter, ster­ker en le­ni­ger. Ook is be­we­gen goed voor de her­se­nen én voor het hu­meur. Wilt u ook graag meer...

  Lees meer...
 • 14-11-2018
  Cri­sis­op­vang voor ou­de­ren in Weert

  Een be­las­ting voor cli­ënt en fa­mi­lie. Weer­ter de­men­te­ren­den met acu­te ge­drags­pro­ble­men moe­ten nu nog voor be­han­de­ling naar Ven­ray. Daar komt met een ei­gen In­te­graal Ex­per­ti­se­cen­trum...

  Lees meer...
 • 05-11-2018
  Hoog­ste punt Vo­gels­bleek ge­vierd

  Af­ge­lo­pen don­der­dag 1 no­vem­ber werd bij de nieuw­bouw aan de Vo­gels­bleek het be­rei­ken van het hoog­ste punt ge­vierd.

  Lees meer...
 • 02-11-2018
  Al­den­borgh win­naar Erf­goed­prijs 2018

  Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus is schit­te­rend ge­le­gen in Weert en maakt deel uit van een his­to­risch com­plex. Het ge­heel van het zorg­cen­trum, be­stuurs­cen­trum en Pa­ters­kerk wordt aan­ge­duid met de naam...

  Lees meer...