Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 03-07-2019
  Gou­ver­neur be­zoekt Zorg­plein

  'T­wee we­ken na de in­ge­bruik­na­me van het nieu­we pand, dat is ver­uit het snel­ste be­zoek dat een gou­ver­neur ooit heeft af­ge­legd de af­ge­lo­pen 200 jaar' sloot gou­ver­neur Theo Bo­vens het be­zoek aan het...

  Lees meer...
 • 02-07-2019
  Ver­vers­hof opent of­fi­ci­eel de tuin

  We heb­ben er met zijn al­len lang naar uit­ge­ke­ken, maar af­ge­lo­pen dins­dag was het dan zo­ver: de of­fi­ci­ë­le ope­ning van de tuin van zorg­cen­trum Ver­vers­hof. 

  Lees meer...
 • 21-06-2019
  Zorg­plein Land van Hor­ne in ge­bruik ge­no­men

  Op de plek waar tot eind 2017 zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus stond, prijkt nu het nieu­we Zorg­plein Land van Hor­ne. Hét ken­nis- en ex­per­ti­se­cen­trum van on­ze or­ga­ni­sa­tie. Na een bouw­pe­ri­o­de van 1,5 jaar...

  Lees meer...
 • 18-06-2019
  Leer­lin­gen van Het Kwa­drant le­ren in de ech­te we­reld

  Vijf jaar ge­le­den is er een in­ten­sie­ve sa­men­wer­king op­ge­start tus­sen Het Kwa­drant, Stich­ting Land van Hor­ne, ge­meen­te Weert en Wo­nen Lim­burg. Leer­lin­gen van het Kwa­drant (af­de­ling...

  Lees meer...
 • 14-06-2019
  Be­weeg­week bij Weert­se (woon)zorg­cen­tra

  De Stadstri­a­th­lon in Weert was voor meer­de­re (woon)zorg­cen­tra in Weert een mooie ge­le­gen­heid om ex­tra aan­dacht te be­ste­den aan be­we­gen. De wel­zijn­sme­de­wer­kers, wel­zijns­coa­ches, be­wee­ga­go­gen en...

  Lees meer...