Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 15-03-2019
  Veel groe­ne vin­gers tij­dens NL­doet

  Op 15 maart heb­ben vrij­wil­li­gers en­thou­si­ast de han­den uit de mou­wen ge­sto­ken tij­dens NL­doet. In heel Ne­der­land wer­den dui­zen­den klus­sen ge­klaard. Ook bij Stich­ting Land van Hor­ne in St. Eli­sa­beth...

  Lees meer...
 • 15-03-2019
  Zorg woon­groep Os Thoes naar Land van Hor­ne

  Be­wo­ners van de klein­scha­li­ge woon­groep Os Thoes (Bu­del) ont­van­gen voort­aan hun zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. Op don­der­dag 14 maart on­der­te­ken­den ver­te­gen­woor­di­gers van Zuid­Zorg, Stich­ting...

  Lees meer...
 • 04-03-2019
  Vas­te­la­o­vend­j­mid­dig door Ke­pel Goot­ge­mootj

  Za­ter­dag 23 fe­bru­a­ri was het weer zo ver. Voor de der­de keer ver­zorg­de Ke­pel Goot­ge­mootj een ge­zel­li­ge Vas­te­la­o­vend­j­mid­dig voor 7 van on­ze (woon)zorg­cen­tra in Weert, met me­de­wer­king van be­ken­de...

  Lees meer...
 • 01-03-2019
  Lan­de­lijk Hun­ting­ton con­gres 2 april

  Met als the­ma Zorg­mij­den: Er is toch niets aan de hand? or­ga­ni­seert Stich­ting Land van Hor­ne sa­men met de Ver­e­ni­ging van Hun­ting­ton een lan­de­lijk con­gres over de ziek­te van Hun­ting­ton. Het...

  Lees meer...
 • 22-02-2019
  Vrien­den van Hor­ne­hoof op­ge­richt

  Het is of­fi­ci­eel​: er is een stich­ting Vrien­den van Hor­ne­hoof op­ge­richt. Het be­stuur van de kers­ver­se stich­ting te­ken­de op 21 fe­bru­a­ri de op­rich­tings­ak­te in het bij­zijn van no­ta­ris Joost Hou­ben...

  Lees meer...