Schen­king Blan­kers Schoon aan zorg­cen­trum Mar­ti­nus

07-02-2020

Woens­dag 29 ja­nu­a­ri heeft Bart van Wij­he, Sup­port Ma­na­ger bij Blan­kers Schoon, een mo­biel ge­luids­sys­teem over­han­digd aan de cli­ën­ten van zorg­cen­trum Mar­ti­nus. Wel­zijns­coach Na­ta­scha Laar­ho­ven nam dit na­mens de cli­ën­ten in ont­vangst.

Bij di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten zo­als zit­dan­sen, luis­te­ren naar klas­sie­ke mu­ziek en sa­men zin­gen, was er be­hoef­te aan een ge­luids­in­stal­la­tie.

Na­mens de cli­ën­ten en me­de­wer­kers van zorg­cen­trum Mar­ti­nus be­dan­ken wij Blan­kers Schoon voor de­ze gul­le gift.