Sa­men­wer­king SJG Weert, Li­bra Re­va­li­da­tie en Land van Hor­ne

In­ten­sie­ve sa­men­wer­king voor de bes­te re­va­li­da­tie­zorg

14-01-2020

SJG Weert, Li­bra Re­va­li­da­tie en Stich­ting Land van Hor­ne wer­ken in­ten­sief sa­men voor de bes­te re­va­li­da­tie­zorg en be­ge­lei­ding. 
De ver­schil­len­de zorg­ver­le­ners bun­de­len hun ex­per­ti­se rond de pa­ti­ënt en hou­den de me­di­sche lij­nen zo kort mo­ge­lijk.

In de de­cem­ber edi­tie van de Ge­zond­heids­krant leest u meer over de bun­de­ling van krach­ten van de zorg­ver­le­ners.

Lees het vol­le­di­ge ar­ti­kel in de Ge­zond­heids­krant van SJG Weert (pa­gi­na 6).