Marloes Ge­raedts nieu­we be­stuurs­se­cre­ta­ris

02-04-2021

Op 15 maart is Marloes Ge­raedts (35) bij Stich­ting Land van Hor­ne in dienst ge­tre­den in de func­tie van be­stuurs­se­cre­ta­ris. Zij neemt de ta­ken over van Ol­ga Weij­ers, die tij­de­lijk de func­tie van Mi­ri­am Hoe­de­ma­kers heeft waar­ge­no­men.

Marloes on­der­steunt met haar ken­nis en er­va­ring, ana­ly­ti­sche kijk op za­ken en haar en­thou­si­as­me op een waar­de­vol­le wij­ze de raad van be­stuur, het di­rec­tie­team en de raad van toe­zicht. Zij heeft haar spo­ren reeds ver­diend in de zorg­sec­tor bij on­der meer Pro­t­ei­on en zorg­ver­ze­ke­raar CZ. Land van Hor­ne is voor haar dan ook geen on­be­ken­de or­ga­ni­sa­tie.