Maak ken­nis met kun­de op 18 maart

Zorg­cen­tra Hier­o­ny­mus en St. Eli­sa­beth open voor pu­bliek

07-03-2017

Zelf be­le­ven hoe het is in de zorg? Stich­ting Land van Hor­ne houdt op za­ter­dag 18 maart open dag bij twee lo­ca­ties. Zorg­cen­tra Hier­o­ny­mus in Weert en St. Eli­sa­beth in Hae­len ope­nen hun deu­ren voor het pu­bliek. Ie­der­een is van har­te wel­kom tus­sen 14.00 en 17.00 uur.

Het the­ma van de open dag is: 'Maak ken­nis met kun­de'. Er is op ie­de­re lo­ca­tie een rou­te uit­ge­stip­peld waar­door be­zoe­kers be­kij­ken en be­le­ven wat er al­le­maal in de zorg­cen­tra ge­beurt. Tij­dens de open dag is er ook in­for­ma­tie over wer­ken, op­lei­din­gen en vrij­wil­li­gers­werk bij de bei­de zorg­cen­tra. Bij­zon­der is dat ook de kloos­ter­tui­nen toe­gan­ke­lijk zijn voor het pu­bliek. Bij St. Eli­sa­beth zijn er rond­lei­din­gen door de vrij­wil­li­gers van IVN.

His­to­ri­sche ge­bou­wen met een unie­ke am­bi­an­ce

Zo­wel Hier­o­ny­mus als St. Eli­sa­beth zijn ge­bou­wen met een unie­ke his­to­rie. Het voor­ma­lig min­der­broe­der­kloos­ter in Weert da­teert van 1461. St. Eli­sa­beth heeft een kas­teel dat da­teert uit de 12e eeuw. Er is be­hal­ve over zorg en wer­ken in de zorg dus nog heel veel meer te zien en te be­le­ven.

Kom een kijk­je ne­men op za­ter­dag 18 maart. Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus ligt aan de Biest 43 in Weert. Zorg­c­ven­tr4um St Eli­sa­beth ligt aan de St. Eli­sa­be­ths­dreef 1 in Hae­len. Voor meer in­for­ma­tie over de open dag: T 0900 333 55 55. 

Contactinformatie:
Jan van den Eijn­den
T: (0495) 45 69 02
zorgcentrum St. Elisabeth
Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth
Tuin van zorgcentrum Hieronymus
Tuin van zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus