Land van Hor­ne start een cli­ën­ten­raad Thuis­zorg

En­thou­si­as­te le­den voor cli­ën­ten­raad Thuis­zorg ge­zocht

17-07-2017

Land van Hor­ne start een nieu­we cli­ën­ten­raad spe­ci­aal voor cli­ën­ten die thuis­zorg ont­van­gen. De cli­ën­ten­raad ver­te­gen­woor­digt cli­ën­ten Thuis­zorg uit ons werk­ge­bied in de ge­meen­ten So­me­ren, Cra­nen­don­ck, Weert, Ne­der­weert en Leu­dal.

Voor de­ze op te rich­ten cli­ën­ten­raad is Land van Hor­ne op zoek naar een aan­tal en­thou­si­as­te le­den. Er is nog plaats voor maxi­maal vier le­den.

Hebt u in­te­res­se om de be­lan­gen van on­ze cli­ën­ten Thuis­zorg te be­har­ti­gen? Be­kijk dan de fol­der hier­on­der en stuur een kort CV naar Es­ther Roe­lofs via e.roe­lofs@land­van­hor­ne.nl. 

Voor meer in­for­ma­tie kunt u con­tact op­ne­men met Geer­tje Morée van Ca­pel­len, di­rec­teur Thuis­zorg a.i.

Contactinformatie:
Geer­tje Morée van Ca­pel­len
T: 0495 45 64 95