Hap & trap fiets­tocht door Ne­der­weert

Op rol­stoel- of duo­fiets

31-05-2022

Lijkt het u leuk om met ie­mand die u lief hebt om­ge­ving Ne­der­weert te ont­dek­ken op de rol­stoel- of duo­fiets? Dan is dit uw kans! Meld u sa­men met ie­mand aan voor de Hap & Trap fiets­tocht, op­ge­zet door de be­weeg­coach van de ge­meen­te Ne­der­weert. Een ge­zel­li­ge tocht door ei­gen dorp met vier tus­sen­stops voor een lek­ker hap­je of drank­je.

Da­tum
Zelf te kie­zen, op al­le da­gen van de week be­hal­ve maan­dag

Rou­te
14 of 18 km door Ne­der­weert

Kos­ten
€ 20,- voor 2 per­so­nen. Naast een uit­ge­stip­pel­de rou­te en ge­bruik
van rol­stoel- of duo­fiets is per per­soon in­be­gre­pen:

  • Kop thee met heer­lij­ke sco­ne - Thee­schen­ke­rij Hof van Schoor;
  • Drank­je naar keu­ze en klei­ne proe­ve­rij van ver­schil­len­de ka­zen -
    Mil­ders­hoof;
  • (Soft)ijs­je - IJs­boer­de­rij Gom­mers;
  • Kop kof­fie of thee - Gas­te­rij De Ont­moe­ting.

Aan­mel­den
Bij de re­cep­tie van zorg­cen­trum St. Jo­seph aan het Brug­ske 16 in Ne­der­weert. Te­le­fo­nisch aan­mel­den kan ook: 088 987 88 00.

Is het de eer­ste keer dat u ge­bruik maakt van een rol­stoel- of duo­fiets? Houd dan re­ke­ning met een ex­tra af­spraak van on­ge­veer
10 mi­nu­ten voor uit­leg.