Elek­tri­sche rol­stoel­fiets voor cli­ën­ten van zorg­cen­trum Wit­ven en Ee­gels­hoe­ve

28-11-2019

Op don­der­dag 28 no­vem­ber vond de fees­te­lij­ke over­dracht plaats van de rol­stoel­fiets met elek­tri­sche on­der­steu­ning aan de cli­ën­ten van zorg­cen­trum Wit­ven en Ee­gels­hoe­ve.

Met de do­na­tie van Stich­ting dr. Eijn­at­ten, Stich­ting Steun Wel­zijns­zorg en de op­brengst van de Be­le­vings­markt, die in het voor­jaar heeft plaats­ge­von­den bij zorg­cen­trum Wit­ven, kon het plan van de rol­stoel­fiets ge­re­a­li­seerd wor­den.

Wij wil­len ie­der­een har­te­lijk dan­ken voor hun bij­dra­gen.