Da­ni­que zoekt nieu­we col­le­ga's op ker­mis Weert

Leu­ke va­ca­tu­res in de zorg

22-09-2017

On­ze col­le­ga Da­ni­que zoekt naar nieu­we zorg­col­le­ga's op de ker­mis in Weert. Ze schit­tert na­me­lijk op een ban­ner in de stad tij­dens de ker­mis die van­af van­daag in vol­le gang is. 
Land van Hor­ne hoopt met de­ze ban­ner op te val­len bij dui­zen­den be­zoe­kers, en zo men­sen te at­ten­de­ren op de mooie ba­nen bij Land van Hor­ne in Bra­bant en Lim­burg.

Ga naar www.wer­ken­bij.land­van­hor­ne.nl/va­ca­tu­res voor al on­ze va­ca­tu­res. Je kunt via die si­te sol­li­ci­te­ren of je in­schrij­ven voor een va­ca­turemai­ling.

Op on­ze so­ci­al me­dia-ka­na­len plaat­sen we te­vens re­gel­ma­tig in­te­res­san­te va­ca­tu­res. Neem een kijk­je op: