Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 26-04-2018
  Schen­king: mo­der­ne 're­tro-ra­dio' voor dag­be­ste­ding Ne­der­weert

  De cli­ën­ten van de dag­be­ste­ding St. Jo­seph in Ne­der­weert wer­den blij ver­rast door een mu­zi­kaal ge­schenk. De Stich­ting on­der­steu­ning ge­zond­heids­zorg uit Ne­der­weert heeft na­me­lijk een fi­nan­ci­ë­le...

  Lees meer...
 • 26-04-2018
  Di­gi­ta­le fiets voor cli­ën­ten Ee­gels­hoe­ve

  Bij Land van Hor­ne hou­den we on­ze cli­ën­ten graag in be­we­ging! Dat doen we op di­ver­se ma­nie­ren, zo­dat ie­der­een naar ei­gen kun­nen ple­zier be­leeft. Sinds en­ke­le we­ken zijn de cli­ën­ten van het...

  Lees meer...
 • 18-04-2018
  Mu­ziek opent luik­jes naar vroe­ger

  Bij het in­zet­ten van het lied 'Wie sjoen os Lim­burg is' zie je de be­wo­ners van zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof in Weert op­ve­ren. Zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof is on­der­deel van de stich­ting Land van Hor­ne....

  Lees meer...
 • 12-04-2018
  Ope­nings­feest woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof in Weert

  De be­wo­ners van Hor­ne­hoof zit­ten er goed bij! En dat bleek nog maar eens tij­dens het ope­nings­feest op dins­dag 10 april dat met al­le be­wo­ners en pro­fes­si­o­ne­le par­tij­en ge­vierd werd. Een feest voor...

  Lees meer...
 • 05-04-2018
  Schil­der­ex­po­si­tie in St. Jo­seph

  In zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert is op 5 april een bij­zon­de­re ex­po­si­tie ge­o­pend. Hier wor­den voor de eer­ste keer de schil­de­rij­en ten­toon­ge­steld die zijn ge­maakt door en­ke­le cli­ën­ten van...

  Lees meer...