Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 22-01-2020
  Ope­ning be­weeg­rou­te Hier­o­ny­mus

  Dank­zij een schen­king van fa­mi­lie van de Braak, van wie moe­der in zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus heeft ge­woond, is een be­weeg­rou­te ge­re­a­li­seerd in het zorg­cen­trum. Af­ge­lo­pen week werd de rou­te of­fi­ci­eel...

  Lees meer...
 • 22-01-2020
  Zon­der ver­wij­zing er­go­the­ra­pie

  Tot voor kort had je als CZ ver­ze­ker­de, hier val­len ook Ohra en Del­ta Lloyd on­der, al­tijd een ver­wij­zing van de huis­arts of spe­ci­a­list no­dig om de er­go­the­ra­peu­ti­sche be­han­de­ling ver­goed te...

  Lees meer...
 • 14-01-2020
  Sa­men­wer­king SJG Weert, Li­bra Re­va­li­da­tie en Land van Hor­ne

  SJG Weert, Li­bra Re­va­li­da­tie en Stich­ting Land van Hor­ne wer­ken in­ten­sief sa­men voor de bes­te re­va­li­da­tie­zorg en be­ge­lei­ding.  De ver­schil­len­de zorg­ver­le­ners bun­de­len hun ex­per­ti­se rond de pa­ti­ënt...

  Lees meer...
 • 16-12-2019
  Te­le­fo­nie­sto­ring T-Mo­bi­le

  Te­le­com­pro­vi­der T-Mo­bi­le heeft last van een gro­te sto­ring. ​Hier­door is het mo­ge­lijk dat me­de­wer­kers te­le­fo­nisch niet be­reik­baar zijn. Het al­ge­me­ne te­le­foon­num­mer 0900 333 55 55 is wel be­reik­baar.

  Lees meer...
 • 09-12-2019
  Be­wo­ners in Smaak­pa­nel Hol­land Food Ser­vi­ce

  Acht be­wo­ners van ver­schil­len­de lo­ca­ties van Land van Hor­ne zijn on­langs op be­zoek ge­weest bij Hol­land Food Ser­vi­ce in Wij­chen. Ze na­men plaats in het Smaak­pa­nel om een breed as­sor­ti­ment aan...

  Lees meer...