Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 16-04-2019
  Be­weeg­week in Ma­ri­ën­burght

  De cli­ën­ten, vrij­wil­li­gers en me­de­wer­kers van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del kij­ken met veel ple­zier te­rug op de Be­weeg­week. Op maan­dag 1 april 2019 is de Be­weeg­weeg van start ge­gaan. Het...

  Lees meer...
 • 15-04-2019
  Ik Zorg: Lies in de top drie!

  On­ze col­le­ga Lies is het meest aan­ge­klik­te por­tret van de Ik Zorg cam­pag­ne in Lim­burg. Lan­de­lijk neemt ze plek twee in!  

  Lees meer...
 • 13-04-2019
  Te­le­fo­nie sto­ring op­ge­lost

  De te­le­fo­nie sto­ring op de lo­ca­ties Ma­ri­ën­burght, Hor­ne­hoof en Mar­ti­nus is op­ge­lost. Daar­naast zijn ook het Ver­pleeg­tech­nisch team (VTT) en de thuis­zorg weer be­reik­baar op de 088-num­mers.

  Lees meer...
 • 12-04-2019
  Me­vrouw Slab­bers oud­ste in­wo­ner Lim­burg

  L1 heeft ont­dekt dat me­vrouw Slab­bers-Strij­bos, be­woon­ster van zorg­cen­trum Ver­vers­hof, de oud­ste in­wo­ner van de pro­vin­cie Lim­burg is. Een ver­slag­ge­ver van L1 kwam van­mor­gen met een ca­me­ra­ploeg op...

  Lees meer...
 • 10-04-2019
  Klei­ne brand in keu­ken zorg­cen­trum St. Jo­seph

  In zorg­cen­trum St. Jo­seph is op woens­dag­mid­dag 10 april rond 17.00 uur een klei­ne brand uit­ge­bro­ken. De vlam is in de pan ge­sla­gen in de keu­ken van een van de woon­ruim­tes. 

  Lees meer...