Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 02-12-2020
  Ee­gels­hoe­ve 10 jaar

  Woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve be­staat dit jaar 10 jaar! De eer­der dit jaar ge­plan­de fes­ti­vi­tei­ten kon­den van­we­ge de maat­re­ge­len rond­om het co­ro­na­vi­rus he­laas niet door­gaan. Maar op don­der­dag 26...

  Lees meer...
 • 20-11-2020
  Meer­de­re be­smet­tin­gen bij woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof

  De af­ge­lo­pen week is het aan­tal cli­ën­ten dat  po­si­tief ge­test is  op  het co­ro­na­vi­rus woonz org­cen­trum Hor­ne­hoof snel toe­ge­no­men. He­laas zijn we daar­om ge­nood­zaakt om een aan­tal...

  Lees meer...
 • 10-11-2020
  Mu­ziek ver­bindt

  We staan er niet al­tijd be­wust bij stil, maar we groei­en al­le­maal op met mu­ziek. Van het ge­luid van de hart­slag in de baar­moe­der tot kin­der­lied­jes, en van tie­ner­mu­ziek tot brui­loft mu­ziek. Mu­ziek...

  Lees meer...
 • 05-11-2020
  Nieu­we test­straat in Weer­ter­land

  Ie­der­een met co­ro­na-ge­re­la­teer­de klach­ten kan zich la­ten tes­ten bij één van de test­lo­ca­ties van de GGD. In de re­gio Lim­burg-Noord was al een test­lo­ca­tie aan de Wil­lem Ba­rents­zweg in Ven­lo. Op 2...

  Lees meer...
 • 30-10-2020
  Voor­zit­ter raad van be­stuur Mar­jon van de Mor­tel

  Me­vrouw Mar­jon van de Mor­tel is per 1 no­vem­ber 2020 be­noemd tot voor­zit­ter van de raad van be­stuur van Land van Hor­ne. Wat ver­telt Mar­jon over zich­zelf en haar werk? 

  Lees meer...