Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 01-07-2020
  Tips voor het om­gaan met stress, ver­driet en te­vre­den­heid

  Stress, ver­drie­tig en te­vre­den zijn, dit zijn drie veel­voor­ko­men­de ge­voe­lens. De psy­cho­lo­gen van het team Vi­taal Thuis ge­ven u en­ke­le tips hoe u om kunt gaan met de­ze ge­voe­lens.

  Lees meer...
 • 25-06-2020
  Sym­bo­li­sche schen­king aan zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght

  De Buurt­ver­e­ni­ging Cra­nen­don­ck­laan van Bu­del wil­de graag in de­ze bij­zon­der tijd iets be­te­ke­nen voor haar bu­ren, de be­wo­ners en me­de­wer­kers van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght. Ter na­ge­dach­te­nis aan de...

  Lees meer...
 • 18-06-2020
  Schen­king Hei­lig Hart­beeld aan de zus­ters Bir­git­ti­nes­sen

  In sa­men­spraak met de ge­schied- en oud­heid­kun­dig ge­noot­schap De Al­den­borgh en Stich­ting Land van Hor­ne heeft het Hei­lig Hart­beeld op don­der­dag 18 ju­ni een nieu­we be­stem­ming ge­kre­gen in de...

  Lees meer...
 • 09-06-2020
  Dien­sten­cen­trum Land van Hor­ne in ge­bruik ge­no­men

  Op dins­dag 9 ju­ni 2020 is het dien­sten­cen­trum Land van Hor­ne in de Poort van Lim­burg of­fi­ci­eel in ge­bruik ge­no­men door al­le on­der­steu­nen­de dien­sten, ma­na­ge­ment en be­stuur van stich­ting Land van...

  Lees meer...
 • 28-05-2020
  Geen po­si­tie­ve co­ro­na­be­wo­ners meer in Ma­ri­ën­burght

  Al­le be­wo­ners van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del die be­smet wa­ren met het co­ro­na­vi­rus zijn af­ge­lo­pen week nog­maals ge­test. Op 26 mei kwam de laat­ste uit­slag bin­nen waar­bij de arts-mi­cro­bi­o­loog...

  Lees meer...