Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 13-06-2022
  Sa­men­wer­king met Vi­vas Hulp­mid­de­len voor in­no­ve­ren­de op­los­sin­gen

  We we­ten dat met de ver­grij­zing de vraag naar zorg stijgt en de be­schik­baar­heid van men­sen in de zorg af­neemt. De­ze zorg­kloof wordt als­maar gro­ter en vraagt om in­no­ve­ren­de op­los­sin­gen. Land van...

  Lees meer...
 • 31-05-2022
  Hap & trap fiets­tocht door Ne­der­weert

  Lijkt het u leuk om met ie­mand die u lief hebt om­ge­ving Ne­der­weert te ont­dek­ken op de rol­stoel- of duo­fiets? Dan is dit uw kans! Meld u sa­men met ie­mand aan voor de Hap & Trap fiets­tocht,...

  Lees meer...
 • 30-05-2022
  Nieu­we kle­ding­be­scher­mers: goed voor het wel­be­vin­den van de cli­ënt en voor de af­val­berg

  Mis­schien heeft u ze al ge­zien, de nieu­we kle­ding­be­scher­mers die cli­ën­ten kun­nen ge­brui­ken tij­dens het eten. De nieu­we kle­ding­be­scher­mers van Saa Bluu zijn ter ver­van­ging van eet­schor­ten of...

  Lees meer...
 • 29-04-2022
  Stu­den­ten wo­nen in zorg­cen­trum in ruil voor hulp

  Een woon­plek in ruil voor vrij­wil­li­gers­werk, het klinkt te mooi om waar te zijn maar voor een aan­tal stu­den­ten wer­ke­lijk­heid. Zij wo­nen sinds be­gin dit jaar in een ap­par­te­ment in een...

  Lees meer...
 • 25-04-2022
  Stil­zit­ten is niets voor me­neer van Dil­len

  Als u naar zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert gaat dan is de kans groot dat u daar in de tui­nen een man op leef­tijd druk in de weer ziet met zijn schof­fel. Me­neer van Dil­len, een 85-ja­ri­ge...

  Lees meer...