Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 18-04-2018
  Mu­ziek opent luik­jes naar vroe­ger

  Bij het in­zet­ten van het lied 'Wie sjoen os Lim­burg is' zie je de be­wo­ners van zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof in Weert op­ve­ren. Zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof is on­der­deel van de stich­ting Land van Hor­ne....

  Lees meer...
 • 12-04-2018
  Ope­nings­feest woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof in Weert

  De be­wo­ners van Hor­ne­hoof zit­ten er goed bij! En dat bleek nog maar eens tij­dens het ope­nings­feest op dins­dag 10 april dat met al­le be­wo­ners en pro­fes­si­o­ne­le par­tij­en ge­vierd werd. Een feest voor...

  Lees meer...
 • 05-04-2018
  Schil­der­ex­po­si­tie in St. Jo­seph

  In zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert is op 5 april een bij­zon­de­re ex­po­si­tie ge­o­pend. Hier wor­den voor de eer­ste keer de schil­de­rij­en ten­toon­ge­steld die zijn ge­maakt door en­ke­le cli­ën­ten van...

  Lees meer...
 • 23-03-2018
  Hoe voelt het om ver­stijfd te zijn, grip te ver­lie­zen, te moe­ten ver­hui­zen?

  Vier­en­veer­tig zorg­me­de­wer­kers van Land van hor­ne kro­pen op 13 maart in de huid van ou­de­ren. Ze wer­den voor 24 uur 'op­ge­no­men' in een er­va­rings­zorg­cen­trum: de Par­ti­ci­pa­tiekli­niek. Ze maak­ten mee...

  Lees meer...
 • 27-02-2018
  Nieuw in Weert: Fit­ness Vi­taal

  Denkt u wel eens : 'Ik wil lie­ver niet naar een sport­school, daar voel ik me niet zo op mijn ge­mak.' Of: 'Ik zou best wil­len spor­ten, maar dan liefst wel on­der be­ge­lei­ding.' U bent niet de...

  Lees meer...