Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 16-07-2018
  CRDL voor St. Jo­seph

  Wat een prach­tig ca­deau van de fir­ma Smo­le­naers! Het be­drijf Smo­le­naers Con­struc­tie en Plaat­werk schonk een CRDL (spreek uit 'k­re­del', naar het en­gel­se woord­je 'crad­le') aan zorg­cen­trum St....

  Lees meer...
 • 06-07-2018
  Po­li­kli­niek Hun­ting­ton en her­scree­ning

  Voor pa­ti­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton die thuis wo­nen is het soms las­tig om de juis­te, spe­ci­a­lis­ti­sche zorg en be­han­de­ling te vin­den die no­dig is om zo lang mo­ge­lijk thuis te wo­nen....

  Lees meer...
 • 05-07-2018
  High tea voor Hor­ne­hoof

  Voor een aan­tal be­wo­ners van de groeps­wo­nin­gen van Hor­ne­hoof en de naast­ge­le­gen ap­par­te­men­ten was het feest: zij wer­den 3 ju­li ge­trak­teerd door Wo­nen Lim­burg op een high tea. De­ze sma­ke­lij­ke...

  Lees meer...
 • 03-07-2018
  10 jaar Zuy­der­borgh

  Op 1 ju­li j.l. werd op fees­te­lij­ke wij­ze stil­ge­staan bij het feit dat woon­zorg­cen­trum Zuy­der­borgh tien jaar be­staat. Tij­dens een war­me en zon­ni­ge bij­een­komst vier­den de be­wo­ners, fa­mi­lie en...

  Lees meer...
 • 03-07-2018
  Kin­de­ren voe­ren mu­si­cal op

  Een zeer en­thou­si­as­te groep van leer­lin­gen van de open­ba­re ba­sis­school Mo­len­ak­ker brach­ten voor de cli­ën­ten van zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus een ver­kor­te ver­sie van een mu­si­cal ten to­ne­le.

  Lees meer...