Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 17-12-2021
  Klach­ten­func­ti­o­na­ris neemt af­scheid

  Na 7 ja­ren in­zet voor Land van Hor­ne neemt klach­ten­func­ti­o­na­ris In­e­ke van Bor­ren af­scheid. Zij be­dankt al­le col­le­ga's en kijkt te­rug op een mooie tijd. Thijs Beijes neemt tij­de­lijk haar...

  Lees meer...
 • 06-12-2021
  Stu­den­ten hel­pen bij boos­ter­vac­ci­na­tie cli­ën­ten

  De­ze week hel­pen twee­de-, der­de- en vier­de­jaars stu­den­ten van de op­lei­ding Mbo-Ver­pleeg­kun­di­ge van Gil­de Zorg­col­le­ge uit Weert, de zorg­pro­fes­si­o­nals van Land van Hor­ne met het zet­ten van de...

  Lees meer...
 • 29-11-2021
  Be­te­re sa­men­wer­king in de wijk­ver­ple­ging

  Pro­t­ei­on, Groe­ne Kruis Thuis­zorg en Land van Hor­ne wer­ken sa­men aan be­te­re wijk­ver­ple­ging in Weert. De wijk­ver­pleeg­kun­di­gen van de ver­schil­len­de or­ga­ni­sa­ties zijn sa­men in de wijk aan de slag...

  Lees meer...
 • 26-11-2021
  Land van Hor­ne start met boos­ter­vac­ci­na­tie bij cli­ën­ten

  Van­af 6 de­cem­ber 2021 start Land van Hor­ne met het vac­ci­ne­ren van een der­de vac­ci­na­tie aan cli­ën­ten in ver­pleeg­hui­zen die hier­voor toe­stem­ming heb­ben ge­ge­ven. De ou­de­ren zijn ex­tra kwets­baar voor...

  Lees meer...
 • 08-11-2021
  Ki­wa­ni's schen­ken fa­mi­lie­schom­mel

  Met een fer­me zwaai gaf team­lei­der An­ge­li­que Thoo­nen, van de Hun­ting­ton­af­de­ling, een of­fi­ci­ë­le ope­ning aan de nieu­we fa­mi­lie­schom­mel op het Zorg­plein in Weert. Jo­lan­da Gom­mers woont op de...

  Lees meer...