Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 13-02-2018
  Bon­te stoet van de al­ler­klein­sten door de gan­gen van zorg­cen­trum Bu­del

  Op vrij­dag­mor­gen voor de car­na­val kre­gen de ou­de­ren van Bu­del be­zoek van een klein maar in­druk­wek­kend en bont ge­zel­schap. Een op­tocht in huis door de al­ler­klein­sten, de kin­de­ren van kin­der­op­vang...

  Lees meer...
 • 31-01-2018
  BBL-op­lei­ding tot ver­zor­gen­de IG start weer

  Land van Hor­ne leidt ook dit jaar weer op tot Ver­zor­gen­de IG. In sep­tem­ber 2018 start een nieu­we groep in de Be­roeps­be­ge­lei­den­de Leer­weg (BBL). Dit be­te­kent; le­ren mét een leuk sa­la­ris. Van­af nu...

  Lees meer...
 • 25-01-2018
  Volg nieuw­bouw St. Mar­ti­nus via web­cam

  St. Mar­ti­nus in hart­je Weert is aan het ver­nieu­wen. De sloop en de nieuw­bouw zijn te vol­gen via twee web­cams van Mer­tens Bouw­be­drijf uit Weert. De­ze ca­me­ra's zijn hoog op de bouw­plaats...

  Lees meer...
 • 18-01-2018
  Schen­king Brain­trai­ner voor cli­ën­ten zorg­cen­trum Ma­ris­hof

  De Stich­ting Vrien­den van Ma­ris­hof heeft een Brain­trai­ner ge­schon­ken aan de ou­de­ren van Maar­hee­ze. Een Brain­trai­ner is een tou­chs­creen-spel­com­pu­ter waar­mee zin­tui­gen en het ge­heu­gen ge­prik­keld...

  Lees meer...
 • 16-01-2018
  Uniek: me­de­wer­kers wor­den cli­ënt voor 1 dag

  'Word de be­jaar­de ver­sie van je­zelf voor 1 dag!' Dat gaan 45 me­de­wer­kers van Land van Hor­ne mee­ma­ken in maart. Zij be­le­ven voor 24 uur (ja, echt 24 uur) hoe het is om een cli­ënt in de ou­de­ren­zorg...

  Lees meer...