Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 18-06-2018
  Be­wo­ners St. Eli­sa­beth be­zoe­ken mu­se­um Te­rug in de Tijd

  On­langs be­zoch­ten de be­wo­ners van zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth het mu­se­um Te­rug in de Tijd in Horn. Na een kop­je kof­fie met vlaai nam een­ie­der een kijk­je in het mu­se­um.

  Lees meer...
 • 12-06-2018
  Be­wo­ners St. Eli­sa­beth bren­gen be­zoek aan zorg­boer­de­rij Bos­ser-Mar­ten

  On­langs ging een aan­tal be­wo­ners van zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth op be­zoek bij zorg­boer­de­rij Bos­ser-Mar­ten, een zorg­boer­de­rij die dag­be­ste­ding biedt aan kin­de­ren met een zorg­vraag.

  Lees meer...
 • 11-06-2018
  Dou­ble Clas­sics

  Een ka­ra­vaan prach­tig old­ti­mers reed door Cra­nen­don­ck en om­lig­gen­de ge­meen­ten met in ie­de­re 'ou­de slee' een of meer­de­re cli­ën­ten van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del.

  Lees meer...
 • 06-06-2018
  Duo­fiets voor St Jo­seph

  Een duo­fiets stond hoog op het ver­lang­lijst­je van zorg­cen­trum St. Jo­seph (Ne­der­weert). De­ze fiets is zeer ge­schikt voor cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton, cli­ën­ten met de­men­tie en cli­ën­ten die...

  Lees meer...
 • 06-06-2018
  Na­men voor de huis­ka­mers

  'De Re­gen­boog' en 'De Hoes­ka­mer', dat zijn de na­men voor de huis­ka­mers op de af­de­lin­gen 3 noord en 3 zuid in zorg­cen­trum Ver­vers­hof. De nieu­we na­men zijn be­dacht door de be­wo­ners van de eta­ge....

  Lees meer...