Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 28-07-2021
  Duo­fiets voor cli­ën­ten Hor­ne­hoof

  "Oh wat heer­lijk, ik voel ein­de­lijk weer de wind door mijn ha­ren waai­en" en "Voor te fiet­sen, daar mag je me 's nachts voor wak­ker ma­ken" of Het was zo fijn, gaan we vol­gen­de week weer?". Dat zijn...

  Lees meer...
 • 22-07-2021
  Cam­ping "de Vriend­schap" neer­ge­stre­ken bij Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght

  Het is zon­dag 18 ju­li, zon­ne­tje, lek­ke­re tem­pe­ra­tuur, ide­aal cam­ping weer. Op de­ze dag wordt in zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght het start­sein ge­ge­ven voor een week cam­ping in ei­gen huis. In sa­men­wer­king...

  Lees meer...
 • 12-07-2021
  Sa­men­wer­king Land van Hor­ne en FA­ME

  Land van Hor­ne staat voor een for­se uit­da­ging rond­om wo­nen en zorg. De vraag naar ou­de­ren­zorg blijft in de toe­komst groei­en, maar daar­te­gen­over wordt de ar­beids­markt voor zorg­per­so­neel steeds...

  Lees meer...
 • 05-07-2021
  Sta­ge­ver­slag zorgro­bot SA­RA

  Woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof had eer­der dit jaar een bij­zon­de­re sta­gi­air over de vloer, na­me­lijk een heu­se zorgro­bot ge­naamd SA­RA. Sa­men met Stijn Over­beeke, ad­vi­seur zorg­tech­no­lo­gie, en Els­ke...

  Lees meer...
 • 01-07-2021
  Vi­taal Thuis in ac­tie voor Alz­hei­mer Ne­der­land

  De­men­tie raakt steeds meer men­sen. 1 op de 5 men­sen krijgt een vorm van de­men­tie. Bij vrou­wen is dit zelfs 1 op 3. En het aan­tal men­sen met de­men­tie neemt toe. Alz­hei­mer Ne­der­land gaat de strijd...

  Lees meer...