Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 14-06-2019
  Be­weeg­week bij Weert­se (woon)zorg­cen­tra

  De Stadstri­a­th­lon in Weert was voor meer­de­re (woon)zorg­cen­tra in Weert een mooie ge­le­gen­heid om ex­tra aan­dacht te be­ste­den aan be­we­gen. De wel­zijn­sme­de­wer­kers, wel­zijns­coa­ches, be­wee­ga­go­gen en...

  Lees meer...
 • 04-06-2019
  On­vol­doen­de per­so­neel om zorg­vraag in va­kan­tie­pe­ri­o­de vol­le­dig op te van­gen

  De door het mi­nis­te­rie van VWS ge­noem­de toe­na­me van het per­so­neel in de zorg is po­si­tief nieuws, maar is niet vol­doen­de om de nog steeds groei­en­de zorg­vraag op te van­gen. In de ko­men­de...

  Lees meer...
 • 04-06-2019
  Eli­sa­be­th­pad, een rol­stoel­vrien­de­lijk fa­mi­lie­pad in Leu­dal

  De tuin van zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth in Hae­len heeft met het eeu­wen­ou­de kloos­ter, Pest­huis­je, Kloos­ter­hof en het Bak­huis een rij­ke his­to­rie. Een nieu­we aan­winst voor de kloos­ter­tuin is het...

  Lees meer...
 • 03-06-2019
  Cen­traal in­for­ma­tie­num­mer be­ter be­reik­baar

  Met in­gang van 1 ju­ni zijn de ope­nings­tij­den van het cen­tra­le in­for­ma­tie­num­mer ver­ruimd. Hier­mee wil­len we nog be­ter be­reik­baar zijn.  

  Lees meer...
 • 03-06-2019
  Op­le­ve­ring Zorg­plein Land van Hor­ne in Weert

  Na een bouw­pe­ri­o­de van 1,5 jaar heeft Mer­tens Bouw­be­drijf de nieuw­bouw van het Zorg­plein Land van Hor­ne of­fi­ci­eel af­ge­rond en de sleu­tel over­han­digd aan ei­ge­naar Stich­ting Land van Hor­ne. De...

  Lees meer...