Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • maandag
  21
  oktober

  Op maan­dag 21 ok­to­ber is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Het the­ma van de­ze avond is: Pro­fes­si­o­ne­le on­der­steu­ning. Ca­se­man­ge­ment en dag­be­ste­ding staat de­ze avond cen­traal.

   

  Lees meer...
 • donderdag
  24
  oktober

  Werk je al in de zorg en ben je toe aan een nieu­we stap? Of over­weeg je een car­ri­è­res­witch en ligt jouw hart bij wer­ken met men­sen? Of heb jij je op­lei­ding af­ge­rond en wil jij je graag ori­ën­te­ren? Ont­moet dan de zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. 

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • maandag
  18
  november

  Het krij­gen van de­men­tie is voor ie­der­een die het treft zeer in­grij­pend, ook voor man­tel­zor­gers. Tij­dens een twee­tal bij­een­kom­sten in On­ze School in Maar­hee­ze kun­nen lot­ge­no­ten er­va­rin­gen de­len over de zorg van een de­men­te­ren­de part­ner, ou­der of ie­mand an­ders bin­nen fa­mi­lie of om­ge­ving.

  Lees meer...
 • maandag
  18
  november

  Op 18 no­vem­ber is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Het the­ma van de­ze avond is: De­men­tie, le­vens­ein­de en eu­tha­na­sie.

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • maandag
  16
  december

  Op maan­dag 16 de­cem­ber is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Tij­dens de­ze avond wordt er een film over de­men­tie af­ge­speeld.

  Lees meer...