Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • zaterdag
  18
  mei

  Op za­ter­dag 18 mei van 11.00 tot 15.00 uur opent zorg­cen­trum Wit­ven in So­me­ren de deu­ren voor be­lang­stel­len­den. Het the­ma van de­ze be­le­vings­dag is: Be­leef (het in) Wit­ven. Er is ge­noeg te be­le­ven en te zien. Ie­der­een is van har­te wel­kom.

  Lees meer...
 • maandag
  20
  mei

  Op maan­dag 20 mei is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Het the­ma van de­ze avond is: Hand­vat­ten om sa­men de dag door te ko­men.

  Lees meer...
 • dinsdag
  21
  mei

  Stich­ting Land van Hor­ne groeit. De­ze groei komt door de nieuw­bouw van het Zorg­plein Land van Hor­ne in Weert. De nieuw­bouw biedt nieu­we kan­sen voor zorg­pro­fes­si­o­nals. Wij zijn op zoek naar en­thou­si­as­te col­le­ga's die het leuk vin­den om sa­men met een nieuw team aan de slag te gaan. Er zijn tal van mo­ge­lijk­he­den. Wil je graag meer we­ten over wer­ken bij het Zorg­plein? Wij or­ga­ni­se­ren een in­for­ma­tie­markt. Je bent van har­te wel­kom!

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • dinsdag
  11
  juni

  Op dins­dag 11 ju­ni vindt de twee­de bij­een­komst van Ca­fé Toon Dood­ge­woon voor dit jaar plaats. Tij­dens de­ze bij­een­komst staat het the­ma 'de­men­tie en pal­li­a­tie­ve zor­g' cen­traal. Har­rie Kui­pers, spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de bij Stich­ting Land van Hor­ne, geeft uit­leg over zorg, aan­dacht en on­der­steu­ning in de laat­ste fa­se van de­men­tie. 

  Lees meer...
 • maandag
  17
  juni

  Op maan­dag 17 ju­ni is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Het the­ma van de­ze avond is: De­men­tie en mu­ziek. Mu­ziek doet won­de­ren bij de­men­tie.
   

   

  Lees meer...