Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • donderdag
  29
  augustus

  Werk je al in de zorg en ben je toe aan een nieu­we stap? Of over­weeg je een car­ri­è­res­witch en ligt jouw hart bij wer­ken met men­sen? Ont­moet dan de zorg van het Zorg­plein Land van Hor­ne. 

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • dinsdag
  10
  september

  Op dins­dag 10 sep­tem­ber vindt de der­de bij­een­komst van Ca­fé Toon Dood­ge­woon voor dit jaar plaats. Tij­dens de­ze bij­een­komst staat het the­ma 'pijn­be­strij­ding' cen­traal. Drs. K. Pi­o­trow­ski, an­es­the­sist bij het SJG, geeft uit­leg over de mo­ge­lijk­he­den en on­mo­ge­lijk­he­den van pijn­be­strij­ding in de pal­li­a­tie­ve fa­se. 

  Lees meer...
 • maandag
  16
  september

  Op 16 sep­tem­ber is er weer een Alz­hei­mer Ca­fé in Weert. Het the­ma van de­ze avond is: Goed sla­pen en dro­men. Een slaap­the­ra­peu­te geeft uit­leg en ad­vies.

   

  Lees meer...
 • donderdag
  26
  september

  Werk je al in de zorg en ben je toe aan een nieu­we stap? Of over­weeg je een car­ri­è­res­witch en ligt jouw hart bij wer­ken met men­sen? Of heb jij je op­lei­ding af­ge­rond en wil jij je graag ori­ën­te­ren? Ont­moet dan de zorg van Land van Hor­ne. Er lig­gen voor jou veel kan­sen, me­de door de di­ver­se doel­groe­pen en de or­ga­ni­sa­tie­groot­te.

  Lees meer...
 • maandag
  30
  september

  Het krij­gen van de­men­tie is voor ie­der­een die het treft zeer in­grij­pend, ook voor man­tel­zor­gers. Tij­dens een twee­tal bij­een­kom­sten in On­ze School in Maar­hee­ze kun­nen lot­ge­no­ten er­va­rin­gen de­len over de zorg van een de­men­te­ren­de part­ner, ou­der of ie­mand an­ders bin­nen fa­mi­lie of om­ge­ving. De eer­ste bij­een­komst is op maan­dag 30 sep­tem­ber van 14.00 – 15.30 uur.

  Lees meer...