The­ma­och­tend: Ont­moe­ten door mu­ziek

Week van de De­men­tie

dinsdag
18
september

In het ka­der van de Week van de De­men­tie or­ga­ni­se­ren Stich­ting Land van Hor­ne, Punt Wel­zijn en Wo­nen Lim­burg op dins­dag 18 sep­tem­ber een the­ma­och­tend 'Ont­moe­ten door mu­ziek' in woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven.

09:30
-
12:00

Een op de vijf men­sen krijgt de­men­tie. De kans is daar­om groot dat u wordt ge­con­fron­teerd met de­men­tie. Bij­voor­beeld bij uw part­ner, fa­mi­lie­lid of ie­mand in de om­ge­ving. We or­ga­ni­se­ren daar­om een the­ma­och­tend over wat mu­ziek kan doen voor de mens.

Pro­gram­ma

10.00 uur: Start pro­gram­ma

  • Twee gast­spre­kers die ver­tel­len over hun er­va­rin­gen met de­men­tie.
  • Ste­fa­nie Der­ks en Huub van den Brand ver­tel­len over het pro­ject 'Mu­ziek ver­bindt'.

11.00 uur: Zang­koor 'De vro­lij­ke noot­jes'

11.45 uur: Na­pra­ten

U bent van har­te wel­kom!

Contactinformatie:
Ste­fa­nie Der­ks
T: (0495) 70 02 31