The­ma­bij­een­komst val­pre­ven­tie

maandag
15
oktober

Een val kan voor ou­de­ren veel im­pact heb­ben. U kunt kneu­zin­gen op­lo­pen of een breuk, maar er kan ook angst ont­staan voor een nieu­we val. Mis­schien dat u om die re­den zelfs wel ac­ti­vi­tei­ten of si­tu­a­ties mijdt. Maar wist u dat u zelf veel kunt doen om de kans op een val te ver­klei­nen? Aan de hand van het spel Dob­bel­Fit leg­gen de wijk­ver­pleeg­kun­di­gen van Land van Hor­ne uit waar u zelf aan kunt den­ken. Ie­der­een is van har­te wel­kom op 15 ok­to­ber bij de the­ma­bij­een­komst val­pre­ven­tie in huis­ka­mer de Ont­moe­ting in het Keen­ter Hart.

Huis­ka­mer de Ont­moe­ting , St. Jo­zef­kerk­plein 3 , Weert

Door het spe­len van Dob­bel­Fit leert u over on­der­wer­pen als be­we­gen, ba­lans, ver­ant­woord me­di­cijn­ge­bruik, voe­ding/vi­ta­mi­ne D en maat­re­ge­len in huis. Sa­men la­chen en be­we­gen staat voor­op! U bent op maan­dag 15 ok­to­ber van har­te wel­kom van 10.30 tot 12.00 uur. De the­ma­bij­een­komst vindt plaats in huis­ka­mer de Ont­moe­ting in het Keen­ter Hart aan het St. Jo­zef­kerk­plein 3 in Weert.