The­ma­bij­een­komst ge­zon­de voe­ding en on­der­voe­ding

maandag
14
januari

Wat is ge­zon­de voe­ding? Wat is on­der­voe­ding en hoe her­kent u on­der­voe­ding? Tij­dens de the­ma­bij­een­komst van de wijk­ver­pleeg­kun­di­gen van Keent en Moe­sel, op maan­dag 14 ja­nu­a­ri geeft een di­ë­tist van Land van Hor­ne uit­leg over voe­ding.

10:30
-
12:00

De di­ë­tist is bij uit­stek de des­kun­di­ge is op het ge­bied van voe­ding en di­eet. En kan hel­pen bij ge­zond­heids­pro­ble­men of ge­wichts­ver­lies door mid­del van di­eet­ad­vie­zen of prak­ti­sche tips. Ie­der­een is van har­te wel­kom bij de the­ma­bij­een­komst op maan­dag 14 ja­nu­a­ri van 10.30 tot 12.00 uur. De kof­fie staat die och­tend klaar in huis­ka­mer de Ont­moe­ting in het Keen­ter Hart aan het St. Jo­zef­kerk­plein 3 in Weert.