The­ma­bij­een­komst be­we­gen, val­ri­si­co en val­pre­ven­tie

maandag
11
februari

​​​Be­we­gen is ge­zond voor ie­der­een, on­ge­acht wel­ke leef­tijd. Tij­dens de the­ma­bij­een­komst van de wijk­ver­pleeg­kun­di­gen van Keent en Moe­sel, op maan­dag 11 fe­bru­a­ri geeft een fy­si­o­the­ra­peut uit­leg over het be­lang van be­we­gen.

10:30
-
12:00

​Daar­naast staan we tij­dens de­ze bij­een­komt ook stil bij val­ri­si­co. Een val kan voor ou­de­ren veel im­pact heb­ben. De fy­si­o­the­ra­peut ver­telt wan­neer u te ma­ken hebt met een val­ri­si­co en geeft prak­ti­sche tips waar­mee u zelf een val kunt voor­ko­men. Ie­der­een is van har­te wel­kom op maan­dag 11 fe­bru­a­ri van 10.30 tot 12.00 uur. De kof­fie staat die och­tend klaar in huis­ka­mer de Ont­moe­ting in het Keen­ter Hart aan het St. Jo­zef­kerk­plein 3 in Weert.