The­ma-avond mos­se­len in gas­te­rij de Ont­moe­ting, Ne­der­weert

El­kaar ont­moe­ten en sa­men ge­nie­ten

vrijdag
13
oktober

Vrij­dag 13 ok­to­ber wordt er een mos­se­l­avond ge­or­ga­ni­seerd in gas­te­rij de Ont­moe­ting in Ne­der­weert. Wie zin heeft in een leu­ke avond met een heer­lijk mos­sel di­ner is van har­te wel­kom. Doel van de avond: el­kaar ont­moe­ten en sa­men ge­nie­ten!

17:30
-
00:00

Tus­sen 17.30 uur en 18.30 uur is in­loop. "We star­ten met een kop to­ma­ten­soep. Daar­na ser­ve­ren we mos­se­len – on­be­perkt –, met een rauw­kost­sa­la­de, saus­jes en friet­jes. Als na­ge­recht volgt een heer­lijk ijs­je met slag­room", ver­telt Henk de Wit, team­lei­der Ca­te­ring. "Voor deel­na­me aan de­ze the­ma-avond vra­gen wij €18,50."

Men­sen uit de buurt, fa­mi­lie­le­den van cli­ën­ten; ie­der­een kan aan­schui­ven. Be­lang­stel­len­den kun­nen zich aan­mel­den door te bel­len naar Gas­te­rij de Ont­moe­ting. De­ze is da­ge­lijks te be­rei­ken tus­sen 09.30 uur en 18.00 uur op num­mer: (0495) 59 67 26. Mai­len kan ook: sj_voe­ding at land­van­hor­ne dot nl. Aan­mel­den is mo­ge­lijk tot en met 10 ok­to­ber.

Zorg­cen­trum St. Jo­seph ligt aan Brug­ske 16 in Ne­der­weert, aan de Zuid-Wil­lems­vaart. In Gas­te­rij de Ont­moe­ting kun­nen men­sen da­ge­lijks een drie­gan­gen-keu­ze­me­nu nut­ti­gen voor €8,80.