Stamp­pot­ten­avond in gas­te­rij de Ont­moe­ting

vrijdag
19
januari

Op vrij­dag 19 ja­nu­a­ri wordt er in gas­te­rij de Ont­moe­ting in Ne­der­weert een ge­zel­li­ge stamp­pot­ten­avond ge­or­ga­ni­seerd.

Gas­te­rij de Ont­moe­ting , Brug­ske 16 , Ne­der­weert
17:30
-

U kunt van­af 17.30 uur te­recht voor een heer­lijk kop­je soep, daar­na kunt u ge­nie­ten van di­ver­se stamp­pot­ten met een lek­ker stuk­je vlees er­bij. Als des­sert ser­ve­ren wij nog een lek­ker des­sert met slag­room. De stamp­pot­ten­avond kost € 13,50 per per­soon.

Ie­der­een kan zich aan­mel­den
Men­sen uit de buurt, fa­mi­lie­le­den van cli­ën­ten; ie­der­een kan aan­schui­ven. Be­lang­stel­len­den kun­nen zich aan­mel­den door te bel­len naar gas­te­rij de Ont­moe­ting. De gas­te­rij is da­ge­lijks be­reik­baar tus­sen 09.30 uur en 18.00 uur via T (0495) 59 67 26 of men kan een e-mail stu­ren naar sj_voe­ding at land­van­hor­ne dot nl. Aan­mel­den is mo­ge­lijk tot en met 15 ja­nu­a­ri.

Zorg­cen­trum St. Jo­seph ligt aan Brug­ske 16 in Ne­der­weert, aan de Zuid-Wil­lems­vaart. In Gas­te­rij de Ont­moe­ting kun­nen men­sen da­ge­lijks een drie­gan­gen keu­ze­me­nu nut­ti­gen voor € 9,00