Spe­ci­a­le mos­se­l­avond in Ne­der­weert

Gas­te­rij De Ont­moe­ting

woensdag
14
november

Woens­dag 14 no­vem­ber is er een mos­se­l­avond in de gas­te­rij De Ont­moe­ting in Ne­der­weert. Men­sen kun­nen el­kaar hier ont­moe­ten en sa­men ge­nie­ten van een heer­lijk mos­sel­di­ner.

Ne­der­weert , Brug­ske 16 6031 BL , Ne­der­weert
17:30
-

De aan­vang is tus­sen 17.30 en 18.30 uur. Men­sen uit de buurt, fa­mi­lie­le­den van cli­ën­ten; ie­der­een kan aan­schui­ven. Op het me­nu staat een kop hee­lij­ke to­ma­ten­soep. Daar­na mos­se­len met een rauw­kost­sa­la­de, saus­jes en friet­jes. Als na­ge­recht een heer­lijk ijs­je met slag­room.

Voor deel­na­me aan de­ze the­ma avond vra­gen wij € 19,50." Een be­schei­den prijs, meent de team­lei­der.

Ie­der­een kan zich aan­mel­den

Be­lang­stel­len­den kun­nen zich aan­mel­den door te bel­len naar gas­te­rij De Ont­moe­ting. De­ze is da­ge­lijks be­reik­baar tus­sen 9.30 uur en 18.00 uur via T (0495) 59 67 26 of door een e-mail te stu­ren naar sj_voe­ding@land­van­hor­ne.nl. Aan­mel­den is mo­ge­lijk tot en met 10 no­vem­ber.

Zorg­cen­trum St. Jo­seph ligt aan Brug­ske 16 in Ne­der­weert, aan de Zuid-Wil­lems­vaart. De gas­te­rij ser­veert da­ge­lijks een drie­gan­gen keu­ze­me­nu voor € 9,00.

 

Contactinformatie:
Gas­te­rij De Ont­moe­ting
T: (0495) 59 67 26