Spa­re­ribs­avond in Bu­del

donderdag
19
april

Een spe­ci­a­le spa­re­ribs­avond wordt don­der­dag 19 april ge­hou­den in de Kom-eet, de gas­te­rij van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght aan de Graaf­schap Hor­nel­aan 2 in Bu­del. Ie­der­een is van har­te wel­kom.

Ma­ri­ën­burght , Graaf­schap Hor­nel­aan 2 , Bu­del
17:30
-

Be­lang­stel­len­den kun­nen in de gas­te­rij van­af 17.30 uur sa­men ge­nie­ten van een drie­gan­gen­me­nu; een soep­je voor­af, ge­volgd door spa­re­ribs, friet­jes, sa­la­de en een des­sert na. De spa­re­ribs­avond kost 21 eu­ro per per­soon, twee con­sump­ties zijn bij de prijs in­be­gre­pen. Re­ser­ve­ren voor de­ze avond kan door te bel­len met de gas­te­rij van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght: 088 987 80 84.

Sa­men eten

In de ver­schil­len­de res­tau­rants van de Stich­ting Land van Hor­ne, waar zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght deel van uit­maakt, kun­nen cli­ën­ten, fa­mi­lie­le­den en ou­de­ren uit de buurt sa­men eten. El­ke mid­dag en avond wordt in gas­te­rij de Kom-Eet in Ma­ri­ën­burght een drie­gan­gen­me­nu ge­ser­veerd voor 9 eu­ro. Ie­der­een kan er ook te­recht voor ge­rech­ten van een klei­ne kaart of een kop­je kof­fie.