Ok­to­ber­fest in gas­te­rij de Ont­moe­ting, Ne­der­weert

dinsdag
16
oktober

Dins­dag 16 ok­to­ber staat in het te­ken van het "ok­to­ber­fest" in gas­te­rij de Ont­moe­ting in Ne­der­weert. Op de­ze ge­zel­li­ge mid­dag ko­men de co­con­bla­zers een op­tre­den ver­zor­gen.

Gas­te­rij de Ont­moe­ting , Brug­ske 16 6031 BL , Ne­der­weert , Ne­der­land
14:30
-
17:00

De mid­dag be­gint om 14.30u tot on­ge­veer 17.00u. Kom ge­rust eens luis­te­ren en ge­nie­ten van de­ze leu­ke mid­dag. Voor de­ze mid­dag is het niet no­dig om u voor­af aan te mel­den.

Zorg­cen­trum St. Jo­seph ligt aan Brug­ske 16 in Ne­der­weert, aan de Zuid-Wil­lems­vaart. In Gas­te­rij de Ont­moe­ting kun­nen men­sen da­ge­lijks een drie­gan­gen keu­ze­me­nu nut­ti­gen voor € 9,00.