Mos­se­l­avond Ne­der­weert

Lek­ker sa­men ta­fe­len

vrijdag
13
oktober

Gas­te­rij De Ont­moe­ting or­ga­ni­seert op 13 ok­to­ber weer een ge­zel­li­ge mos­se­l­avond. Cli­ën­ten en fa­mi­lie van St. Jo­seph in Ne­der­weert, men­sen uit de buurt, vrij­wil­li­gers en me­de­wer­kers kun­nen de­ze avond ge­nie­ten van een drie­gan­gen­me­nu!

 

Het me­nu

  • to­ma­ten­cre­me­s­oep
  • ver­se mos­se­len
  • saus­jes
  • fri­tes en rauw­kost
  • ijs­je met slag­room

De kos­ten van de­ze avond zijn €18,50 p.p. Het aan­mel­den voor de­ze avond kan tot 10 ok­to­ber door te bel­len naar:  Gas­te­rij de Ont­moe­ting 0495-596729/ 0495-596727, da­ge­lijks be­reik­baar tus­sen 09.30-18.00 uur.

Wij ho­pen u te mo­gen be­groe­ten op de­ze avond!