Mos­se­l­avond in Ma­ri­ën­burght

donderdag
23
november

Don­der­dag 23 no­vem­ber wordt er een mos­se­l­avond ge­or­ga­ni­seerd in de Kom-Eet, het res­tau­rant van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del. Wie zin heeft in een leu­ke avond met een heer­lijk mos­sel di­ner is van har­te wel­kom. Doel van de avond: el­kaar ont­moe­ten en sa­men ge­nie­ten!

 

Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght , Graaf­schap Hor­nel­aan 2 , Bu­del
17:30
-

Tij­dens de mos­se­l­avond wordt een drie­gan­gen­me­nu ge­ser­veerd, be­staan­de uit een soep­je, ge­volgd door mos­se­len, friet­jes, saus­jes en een sa­la­de. Als toe­tje is er ijs. De mos­se­l­avond kost € 21,00 en twee con­sump­ties zijn bij de prijs in­be­gre­pen.

Ie­der­een kan zich aan­mel­den
Men­sen uit de buurt, fa­mi­lie­le­den van cli­ën­ten; ie­der­een kan aan­schui­ven. Be­lang­stel­len­den kun­nen zich aan­mel­den door te bel­len naar het res­tau­rant van Ma­ri­ën­burght (088 987 80 84).

In de ver­schil­len­de eet­pun­ten en res­tau­rants van de Stich­ting Land van Hor­ne kun­nen cli­ën­ten, fa­mi­lie­le­den, be­lang­stel­len­den uit de buurt ge­zel­lig sa­men eten. In de gas­te­rij van Ma­ris­hof en res­tau­rant de Kom-Eet in Ma­ri­ën­burght wordt twee keer per dag een warm drie­gan­gen­me­nu ge­ser­veerd voor € 8,80. Men­sen kun­nen er ook te­recht voor een klei­ne kaart of een kop­je kof­fie.