Mos­se­l­avond in gas­te­rij de Kom-eet, Bu­del

donderdag
22
februari

Tijd voor ver­se mos­se­len, want de 'r' zit weer in de maand. Don­der­dag 22 fe­bru­a­ri is er een mos­se­l­avond in de Kom-eet, de gas­te­rij van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del. Ie­der­een is van har­te wel­kom.

Ma­ri­ën­burght , Graaf­schap Hor­nel­aan 2 6021 XL , Bu­del
17:30
-

Tij­dens de mos­se­l­avond op 22 fe­bru­a­ri wordt voor een spe­ci­a­le prijs een drie­gan­gen­me­nu ge­ser­veerd; een soep­je voor­af, ge­volgd door mos­se­len, friet­jes, saus­jes, sa­la­de en een toe­tje na. De mos­se­l­avond gaat om 17.30 uur van start en kost € 21,00 in­clu­sief twee con­sump­ties.

Men­sen uit de buurt, fa­mi­lie­le­den van cli­ën­ten; ie­der­een kan aan­schui­ven. Be­lang­stel­len­den kun­nen zich aan­mel­den door te bel­len naar de Kom-eet. De­ze is da­ge­lijks te be­rei­ken op T 088-987 80 84.