Mos­se­l­avond in Bu­del

donderdag
30
januari

Tijd voor ver­se mos­se­len, want de 'r' is weer in de maand. Op don­der­dag 30 ja­nu­a­ri zijn er ver­se mos­se­len in de Kom-Eet, de gas­te­rij van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del.

17:30
-

Ie­der­een is van har­te wel­kom om aan te schui­ven om sa­men te ge­nie­ten van een maal­tijd in een ge­zel­li­ge sfeer. De mos­se­l­avond gaat om 17.30 uur van start. Er wordt de­ze avond voor een spe­ci­a­le prijs een drie­gan­gen­me­nu ge­ser­veerd; een soep­je voor­af, ge­volgd door mos­se­len, friet­jes, saus­jes, sa­la­de en een toe­tje na. De mos­se­l­avond kost € 21,50 in­clu­sief twee con­sump­ties. Be­lang­stel­len­den kun­nen zich aan­mel­den door te bel­len naar zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght T 088-987 80 84.

In de ver­schil­len­de eet­pun­ten en gas­te­rij­en van de Stich­ting Land van Hor­ne kun­nen cli­ën­ten, fa­mi­lie­le­den, be­lang­stel­len­den uit de buurt ge­zel­lig sa­men eten. In de gas­te­rij van Ma­ris­hof en gas­te­rij de Kom-Eet in Ma­ri­ën­burght wordt twee keer per dag een warm drie­gan­gen­me­nu ge­ser­veerd voor € 9,80. Men­sen kun­nen er ook te­recht voor een klei­ne kaart of een kop­je kof­fie.