Mos­se­l­avond gas­te­rij de Ont­moe­ting

vrijdag
18
oktober

Vrij­dag 18 ok­to­ber is er een mos­se­l­avond in de gas­te­rij De Ont­moe­ting in Ne­der­weert. Men­sen kun­nen el­kaar hier ont­moe­ten en sa­men ge­nie­ten van een heer­lijk mos­sel­di­ner.

17:30
-

De aan­vang is tus­sen 17.30u en 18.30u. "Men­sen uit de buurt, fa­mi­lie­le­den van cli­ën­ten; ie­der­een kan aan­schui­ven", ver­telt Henk de Wit, team­lei­der Ca­te­ring. "We be­gin­nen met een heer­lij­ke kop to­ma­ten­soep. Daar­na ser­ve­ren we mos­se­len, met een rauw­kost­sa­la­de, saus­jes en friet­jes. Als na­ge­recht volgt een heer­lijk ijs­je met slag­room. Voor deel­na­me aan de­ze the­ma-avond vra­gen wij € 21,50."
 

Ie­der­een kan zich aan­mel­den

Be­lang­stel­len­den kun­nen zich aan­mel­den door te bel­len naar gas­te­rij De Ont­moe­ting. De­ze is da­ge­lijks be­reik­baar tus­sen 9.30 uur en 18.00 uur via T (0495) 59 67 26. Aan­mel­den is mo­ge­lijk tot 14 ok­to­ber. Zorg­cen­trum St. Jo­seph ligt aan Brug­ske 16 in Ne­der­weert, aan de Zuid-Wil­lems­vaart.