Kom naar de KerstIn in Ma­ris­hof

zondag
10
december

Op zon­dag 10 de­cem­ber is zorg­cen­trum Ma­ris­hof in Maar­hee­ze com­pleet in kerst­sfeer ge­huld. Dan vindt de jaar­lijk­se kerst­markt plaats van 11 tot 16 uur. Ie­der­een is van har­te wel­kom.

Ma­ris­hof , Ha­gel­kruis 1a , Maar­hee­ze
11:00
-
16:00

Tij­dens de­ze KerstIn kun­nen be­zoe­kers een kijk­je ne­men bij di­ver­se kraam­pjes met kerst­ar­ti­ke­len, kerst­stuk­jes, ca­deau­ar­ti­ke­len, sie­ra­den, geur­tjes, hand­werk, fe­li­ci­ta­tie­kaar­ten, speel­goed en­zo­voorts. "Er is van al­les te zien, een lek­ker drank­je en een hap­je en niet te ver­ge­ten: de ge­zel­li­ge kerst­sfeer", ver­telt Ka­rin Tim­mer­mans, me­de­wer­ker wel­zijn in Ma­ris­hof. "Leuk als men­sen uit de buurt even bin­nen ko­men."

Het zorg­cen­trum, on­der­deel van de Stich­ting Land van Hor­ne, ligt aan 't Ha­gel­kruis 1a, in Maar­hee­ze.