In­loop­mid­dag va­ca­tu­res nieu­we lo­ca­tie Weert

Aan de slag in hart­je Weert?

woensdag
30
augustus

Aan de slag in het spik­splin­ter­nieu­we woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof in het hart­je van Weert? Kom dan op woens­dag 30 au­gus­tus naar de spe­ci­a­le in­loop­mid­dag. Hier kunt u al­le vra­gen stel­len over de va­ca­tu­res en kij­ken of er een pas­sen­de baan voor u is.

15:30
-
17:30

In Weert wordt in het na­jaar een nieuw woon­zorg­cen­trum in ge­bruik ge­no­men. Daar­om heeft Land van Hor­ne di­ver­se va­ca­tu­res voor ver­pleeg­kun­di­gen, ver­zorg­den, wijk­ver­pleeg­kun­di­gen, hel­pen­den en leer­lin­gen. Er zijn mo­ge­lijk­he­den voor pg, so­ma­tiek en in de thuis­zorg. De in­loop­mid­dag is van 15.30 tot 17.30 uur in gas­te­rij de Man­tel in St. Mar­ti­nus. Graag tot dan!

> Be­kijk al­le va­ca­tu­res van Hor­ne­hoof op on­ze Wer­ken­bij-si­te
> Lees meer over Hor­ne­hoof