In­for­ma­tie­bij­een­komst vrij­wil­li­gers­werk Mar­ti­nus

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus

donderdag
24
januari

Hebt u wat tijd over? En wilt u iets be­te­ke­nen voor een
an­der? Sluit u aan bij de en­thou­si­as­te groep vrij­wil­li­gers van het splin­ter­nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus.

 

zorg­cen­trum Mar­ti­nus , In­gang via Boer­haavestraat , Weert , Ne­der­land
15:00
-
16:30

Vrij­wil­li­gers ge­ven de zorg kleur
Vrij­wil­li­gers zijn van on­schat­ba­re waar­de voor cli­ën­ten én voor on­ze
or­ga­ni­sa­tie. Be­schikt u over be­paal­de ken­nis of vaar­dig­he­den die u wilt in­zet­ten? Of mis­schien heeft u een leu­ke hob­by die u met cli­ën­ten wilt de­len? Er zijn tal van mo­ge­lijk­he­den.

En­thou­si­ast ge­wor­den?
Kom dan naar de in­for­ma­tie­bij­een­komst op don­der­dag 24 ja­nu­a­ri van 15.00 tot 16.30 uur in zorg­cen­trum Mar­ti­nus in Weert (in­gang via de Boer­haavestraat). Voor vra­gen kunt u con­tact op­ne­men met Ri­nie Dries­sens, co­ör­di­na­tor Vrij­wil­li­gers­werk. Bel haar via T 0900 333 55 55

Lees meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lijk­he­den van vrij­wil­li­gers­werk

 

Contactinformatie:
(CM) Ri­nie Dries­sens
T: 0495-572709